PVV-politica krijgt wind van voren wegens bewerkte foto WO II-monument

Het Nederlandse weekblad Vrij Nederland heeft een striemende kritiek aan het adres van Fleur Agema geschreven nadat de PVV-politica een bewerkte foto van een gedicht van verzetsstrijder en stichtend redacteur H.M. van Randwijk op Twitter had geplaatst. Daarop was het woord "tirannen" door "korannen" vervangen en dat pikt Vrij Nederland niet.

"Een volk dat voor tirannen zwicht / zal meer dan lijf en goed verliezen / dan dooft het licht." Dat fragment uit het gedicht "Een volk dat voor tirannen zwicht" van Van Randwijk hangt sinds 1970 aan het Weteringcircuit in Amsterdam als herinnering aan WO II. In die oorlog was Van Randwijk actief als verzetsstrijder. Hij stichtte toen ook Vrij Nederland, een links opinieblad dat vandaag nog steeds bestaat.

Enkele dagen geleden plaatste PVV-politica en nummer 2 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen Fleur Agema een bewerkte foto van dit monument als omslagfoto op haar Twitterprofiel. Daarbij was het woord "tirannen" door "korannen" vervangen. Het ging waarschijnlijk om een foto uit 2008 toen vandalen het monument in die zin hadden beklad na de controverse rond "Fitna", de anti-islamfilm van PVV-boegbeeld Geert Wilders.

Meteen rees felle kritiek op de keuze van Agema, niet het minst onder de journalisten van Vrij Nederland zelf. In een striemende open brief verwijt redacteur Harm Botje haar "een totaal gebrek aan historisch besef". "Zoals je wellicht weet, werden op het Weteringcircuit in de laatste oorlogsmaanden 30 verzetsstrijders gefusilleerd. Blijkbaar laten (sic) dit soort dramatische gebeurtenissen je koud. Of deins je er in elk geval niet voor terug de foto voor je eigen electorale gewin aan te wenden."

"Je redenering is een staaltje opportunisme"

Intussen heeft Agema de bewerkte foto vervangen door een originele versie van het fragment. "Niet omdat ik er niet achter sta", motiveert ze op Twitter, "maar wel omdat ik de betrokkenen nooit tegen het hoofd zou willen stoten".

"Oké, dus eigenlijk vind je het prima om een oorlogsmonument in te zetten in je propagandastrijd, maar nu even niet omdat je tegenwind krijgt?", vraagt Botje zich af. "Jij noemt dat misschien handig politiek manoeuvreren, ik noem je redenering een staaltje opportunisme en getuigen van een totaal gebrek aan historisch besef. Geef dan ruiterlijk toe dat je fout zat."

Tot slot merkt Botje nog op dat Van Randwijk een uitgesproken links profiel had. "Jij zet een tekst op je Twitterprofiel van een man die, mocht hij nog leven, alle Marokkanen die jullie het land zouden willen uitzetten in huis zou nemen. Een man die zich juist verzette tegen een politiek van uitsluiting, die zich keerde tegen alles wat rechts was."

Meest gelezen