Quo vadis Europa? Juncker stelt zijn toekomstvisie voor

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, heeft zijn langverwachte witboek voor de toekomst van de Europese Unie voorgesteld in het Europees Parlement. Hij stelt vijf toekomstscenario’s voor waaruit er uiteindelijk één moet worden gedistilleerd waarin alle 27 lidstaten zich kunnen vinden.

Het perfecte scenario bestaat niet, erkent Jean-Claude Juncker. Maar een combinatie van factoren uit de verschillende scenario’s kan leiden tot een Europa in het belang van de Europese burger. De kern van het witboek: 27 lidstaten (van Groot-Brittannië is geen sprake meer) die samen voortwerken als één sterke Unie.

"Europa moet een positieve wereldmacht blijven", vindt Juncker. "We moeten trotser durven zijn."

Hieronder vindt u de vijf mogelijke scenario's die Juncker voorstelt.

Scenario 1: Voortgaan zoals het nu is

De Unie doet verder waarmee ze bezig is en focust zich op het toepassen en verbeteren van haar hervormingsagenda.

De 27 lidstaten werken hier samen aan. Prioriteiten worden geregeld aangepast aan de huidige noden, problemen worden aangepakt en nieuwe wetgeving wordt gecreëerd. Het resultaat: een "joint agenda for action".

Scenario 2: Focus op de gemeenschappelijke markt

Een Europese Unie die het op verschillende beleidsdomeinen niet eens geraakt, zal zich focussen op het verdiepen van verschillende aspecten van de interne markt.

Verdere samenwerking op vlak van migratie, veiligheid of defensie kan op weinig animo rekenen en dus werken de 27 lidstaten voornamelijk samen op het vlak van de eenheidsmarkt. Andere beleidsdomeinen worden vooral bilateraal geregeld. 

Scenario 3: Voor zij die meer willen doen

Dit is de keuze voor de "coalition of the willing". Hierbij laat de Unie de mogelijkheid open voor meer samenwerking in beleidsdomeinen zoals defensie, interne veiligheid, belastingen of sociale zaken.

Deze optie leidt tot verdere integratie.

Scenario 4: Minder doen, maar wel efficiënter

De Unie focust zich op bepaalde beleidsdomeinen waarover consensus bestaat, maar doet minder in andere disciplines. Daardoor kunnen gezamenlijke beslissingen sneller worden uitgevoerd. Hierdoor kan het Europa van de 27 beter en sneller werken.

Scenario 5: Veel meer samen doen

Lidstaten kiezen ervoor om meer macht, middelen en besluitvorming te delen. Hierdoor zal de samenwerking tussen de lidstaten in alle beleidsdomeinen verder gaan dan tot nu toe het geval was.

De eurozone zal verder worden versterkt, met de achterliggende gedachte dat alles wat voordelig is voor de eurolanden ook voordelig is voor alle lidstaten. Beslissingen zullen genomen worden op het Europese niveau en kunnen daardoor sneller worden toegepast.

En nu?

Met zijn witboek wil Juncker het debat over de EU opstarten en stimuleren. Nu is het aan de 27 staatshoofden en regeringsleider om een keuze te maken. Daarvoor wordt gemikt op december.

Wil u meer weten, lees hier de volledige tekst van het witboek.

Meest gelezen