Verdeelde reacties op plannen Commissievoorzitter Juncker

De Belgische leden van het Europees Parlement reageren verdeeld op het witboek van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat vijf scenario's uitzet voor de toekomst van de Europese samenwerking. Guy Verhofstadt (Open VLD) wil alleen weten van meer samenwerking tussen de lidstaten, Sander Loones (N-VA) is tevreden dat Juncker ook een scenario met "minder Europa" op tafel legt, Kathleen Van Brempt (SP.A) is ontgoocheld dat ze "nergens oplossingen vindt voor de grote uitdagingen waar Europa voor staat".

"We moeten verdergaan met scenario's vier en vijf. We moeten de zaken efficiënter doen en ook meer samen doen", reageert Guy Verhofstadt (Open VLD). Hij pleit voor een "Europese oplossing" voor de migratiecrisis en betreurt het uitblijven van een echte Europese bankenunie en een digitale eenheidsmarkt. "Wat we absoluut moeten vermijden, is verdergaan op het pad van het 'Europa à la carte'", schiet Verhofstadt het Europa met verschillende snelheden af.

Voor de sociaaldemocraten is de vijfde optie - een verregaande verdieping van de Europese samenwerking - de enige goede. Daarom is Kathleen Van Brempt (SP.A) ontgoocheld dat Junckers witboek "niet meer dan een debatnota is". "Nergens biedt het oplossingen voor de grote uitdagingen waar Europa voor staat, namelijk sociale afbraak en sociale dumping, groeiende ongelijkheid, groeiend nationalisme en populisme, (...) grote stromen vluchtelingen én de aanpak van klimaatverandering."

Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) pleit voor veel meer samenwerking tussen de lidstaten. "Maar ik ben ook niet blind voor het grote verschil in visie tussen verschillende lidstaten", zegt hij. "Niet iedereen kan of wil mee in bad. Daarom: een transparante en efficiënte Unie met 27 waar het kan, en enkel met diegene die meewillen als het moet."

Bij Groen betreurt Bart Staes dat Juncker "in de geschetste, vage toekomstscenario's helaas opnieuw de mensen, de Europese burgers en de nood aan democratische vernieuwing en innovatie vergeet". Hij stelt ook vast dat bij de geschetste opties een echte breuk met het "doorgeslagen marktdenken" ontbreekt.

Sander Loones (N-VA) is tevreden dat Juncker en de Commissie "verschillende taboes niet uit de weg gaan". "Bij mijn weten is het de eerste keer dat de Europese Commissie een scenario met 'minder Europa' op tafel legt", verwijst hij naar de piste waarbij de EU zich zou terugplooien op haar interne markt. Loones mist weliswaar kortetermijnmaatregelen die aantonen dat "de Europese beleidsmakers de Britse wake-upcall begrepen hebben". "Waar blijven de voorstellen om de Europese begroting vandaag al af te slanken, nu het Verenigd Koninkrijk de Europese begroting niet langer zal spijzen?"

Gerolf Annemans (Vlaams Belang) mist een zesde scenario, "namelijk dat van een ordelijke opdeling van de eurozone en een scenario waarbij bevoegdheden opnieuw naar de lidstaten terugvloeien". "Het is nochtans het ultieme scenario om te komen tot een afgeslankte en vrijwillige Europese intergouvernementele samenwerking." 

Meest gelezen