Eerste collectief ontslag in gehandicaptensector na hervorming

Bij de vzw ADO Icarus, een zorgorganisatie voor personen met een beperking, die gespecialiseerd is in de uitbouw van diensten voor zelfstandig wonen, worden 50 banen geschrapt. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Volgens de socialistische bediendebond BBTK gaat het om het eerste collectief ontslag in de gehandicaptensector. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) nodigt het bedrijf uit voor overleg.
(Archieffoto)

Volgens BBTK is het collectief ontslag te wijten aan "de onduidelijke en vage manier waarop de persoonsvolgende financiering ingevoerd werd". Dat systeem is op 1 januari in werking getreden en maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap. Op die manier kunnen zorgbehoevenden naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen.

Het collectief ontslag is volgens BBTK een "zeer pijnlijk en schrijnend gevolg van de hervorming binnen de gehandicaptensector". "ADO Icarus heeft de rekening gemaakt en het blijkt dat de budgetten die ze nu ter beschikking hebben niet volstaan om hetzelfde aanbod te bieden als voorheen", zegt Eric Van de Poele van de BBTK. De vakbond wil nu rond de tafel zitten met de directie om nog zoveel mogelijk jobs te redden, en roept bevoegd Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) op om met extra financiële middelen over de brug te komen.

Bij de vzw ADO Icarus werken in totaal 271 mensen, goed voor 163,2 voltijdse equivalenten. De hoofdactiviteit is het uitbouwen van diensten voor zelfstandig wonen in heel Vlaanderen. ADO Icarus beschikt in totaal over tien diensten in heel Vlaanderen, onder meer in Hasselt, Denderleeuw, Kortrijk, Lommel en Diest. De vzw is in Vlaanderen de grootste in haar soort.

Vandeurzen wil overleg met ADO Icarus

“Met de persoonsvolgende financiering schrijft Vlaanderen zich in in het VN-verdrag dat bepaalt om de regie over het eigen leven in handen te leggen van de persoon met een beperking”, zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “Op geen enkel moment heeft ADO Icarus contact opgenomen over deze stap. Ik nodig hen dan ook dringend uit tot een overleg over hun motivatie.”

Hij beklemtoont dat er bij de omslag geen sprake is van een besparing. "Het bedrag aan subsidies dat in 2016 naar Ado Icarus ging, is sinds 1 januari 2017 exact verdeeld over de gebruikers van die voorziening. Exact hetzelfde bedrag, niet meer of niet minder. Meer nog: wanneer hun gebruikers hun persoonsvolgend budget bij Ado Icarus inzetten, krijgt Ado Icarus daar bovenop 25,35 procent om hun overheadkosten te dekken." 

Meest gelezen