Foto Kurt bvba

Komt de dienstplicht ook in België terug?

Vanaf deze zomer zal Zweden de dienstplicht opnieuw invoeren voor alle jongeren geboren na 1999. De Zweedse regering verwijst naar "de veranderende veiligheidssituatie", maar ook naar een gebrek aan kandidaat-vrijwilligers bij de jonge Zweden. Kan een tekort aan vrijwilligers om soldaat te worden ook België weer naar de dienstplicht doen grijpen? Het Radio 1-programma "De wereld vandaag" zocht het uit.
Foto Kurt bvba

De voorbij jaren waren er weinig schommelingen. In totaal solliciteerden er 6.015 sollicitanten in 2016 bij Defensie met een gemiddelde van 7 sollicitanten per vacature. Er waren 7 sollicitanten per vacature voor de officieren, 7 sollicitanten per vacature voor de onderofficieren en soldaten/matrozen blijken iets populairder met 8 sollicitanten per vacature.

De situatie blijkt de laatste jaren redelijk ongewijzigd. Ter vergelijking: tijdens de gloriedagen van Defensie solliciteerden er gemiddeld 10 mensen per vacature. De maanden februari tot mei blijkt de populairste periode om te solliciteren bij Defensie.

Voor bepaalde functies blijft het moeilijk werven, bijvoorbeeld ingenieurs, artsen of technici. Of wegens andere factoren zoals de geografische situatie, het type functie of de uiterst veeleisende medische en psychotechnische selectie bij piloten, duikers en luchtverkeersleiders.

Dringend gezocht: legertandarts

Bij de technische onderofficieren van de Marine, de piloten, luchtverkeersleiders en medici zijn dit jaar zelfs niet alle vacatures ingevuld. Het maakt dat bij de technische onderofficieren van de Marine op dit ogenblik slechts 8 van de 20 vacatures zijn ingevuld. Bij de vacatures voor piloten waren er 8 van de 9 ingevuld en 6 van de 10 vacatures voor luchtverkeersleiders van het hulpkader. En opvallend: geen enkele vacature voor legertandarts werd afgelopen jaar ingevuld.

Vrouwen: wel officier, geen soldaat

De vrouwen blijken sterk ondervertegenwoordigd. Maar 10% van de sollicitanten in 2016 was een vrouw. Nog minder vrouwen solliciteerden voor een job als soldaat of matroos, slechts 4%. En als vrouwen dan bij het leger willen, kiezen ze voor hogere functies: 21% van de sollicitanten ging voor officier en 7% voor onderofficier.

Kortom, er is bij het leger een tekort aan kandidaten voor hogere en gespecialiseerde functies. Maar Belgische jongeren hoeven zich momenteel niet ongerust te maken wat de herinvoering van de dienstplicht in België betreft. Het aantal jonge kandidaten om soldaat of matroos te worden blijft stabiel.

Meest gelezen