Macron: "Onze leiders moeten het voorbeeld stellen"

De Fransen hebben er een tijd moeten op wachten, maar vandaag heeft Emmanuel Macron, de presidentskandidaat voor de door hemzelf opgerichte centrumpartij En Marche zijn volledige verkiezingsprogramma voorgesteld. Verantwoordelijkheid lijkt daarin het centrale woord. De politici, bedrijven maar ook de burgers moeten mee verantwoordelijkheid nemen om Frankrijk radicaal te transformeren, aldus Macron.
Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

"Velen vragen zich af of mijn programma nu links of rechts is", zei Macron aan het begin van de persconferentie. Ik verkies de term project, aldus Macron die zei dat het vooral de bedoeling is om Frankrijk herop te bouwen. "Wij bevinden ons in een unieke situatie. Wij zijn het enige grote Europese land dat er de voorbije 35 jaar niet in geslaagd is om de massawerkloosheid aan te pakken."

"Frankrijk is niet hervormbaar, maar wij willen het niet hervormen. De burgers verwachten een radicale transformatie", aldus Macron. Om dat te bewerkstelligen, heeft de politicus zes "chantiers" of werkterreinen: onderwijs, werk, modernisering van de economie, veiligheid, hernieuwing van de democratie en internationale en Europese politiek.

De politiek zal dit niet alleen kunnen, benadrukte Macron, ook de mensen moeten mee in het verhaal. "Iedereen moet zijn verantwoordelijkheden nemen. De burgers zijn de motor van deze radicale transformatie."

Extra leerkrachten en meer autonomie voor scholen

Onderwijs is uiterst belangrijk, stelt Macron. "Het is via de school, de cultuur en de universiteiten dat we autonome burgers kunnen creëren."

Hij wil de scholen onder meer meer autonomie geven over hun budget zodat ze zelf kunnen beslissen om extra leerkrachten aan te nemen of bijvoorbeeld te grote klassen op te splitsen. Hij wil 4.000 tot 5.000 extra leerkrachten aanwerven en hij wil nieuwe bibliotheken openen.

Via onderwijs en cultuur kunnen we onze waarden overbrengen en gelijkheid van kansen creëren, klinkt het. En opvallend, als het van Macron afhangt, dan zullen de leerlingen in de lagere en middelbare scholen hun gsm moeten thuislaten.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

50 miljard euro voor economie

Het tweede grote thema is arbeid. Macron, voormalig minister van Economie, wil speciale aandacht besteden aan de middenklasse, die hij "de sokkel van de Franse maatschappij" noemt. Om de koopkracht te verhogen, wil hij 80 procent van de gezinnen vrijstellen van de woontaks.

Maar ook de economie zelf moet toetreden tot de 21e eeuw. Om het concurrentieniveau te verhogen, moet de belasting voor bedrijven dalen van 33,3 naar 25 procent. Macron wil 50 miljard euro in de economie pompen, 15 miljard daarvan moet gaan naar de opleiding van werklozen en ongeschoolde jongeren.

Aan de pensioenleeftijd wil hij niet raken, maar hij pleit wel voor algemeen, doeltreffender en transparanter pensioensysteem. Het pensioenstelsel van privé en overheid wordt geleidelijk gelijkgeschakeld en ook de werkloosheidsregeling wordt aangepast. Wie werk blijft weigeren, krijgt geen uitkering meer.

10.000 extra agenten

Om de veiligheid van het land te verzekeren, wil Macron 10.000 extra agenten en gendarmen in dienst nemen. Er komen twee nieuwe politiescholen en een nieuwe politiedienst die zich zal bezighouden met de dagelijkse veiligheid. Syriëstrijders zullen worden ondergebracht in speciale strafinstellingen.

Macron wil ook een nultolerantie invoeren, voor elk misdrijf. Twee procent van het bnp moet gaan naar militaire uitgaven.

"De laïciteit, zoals ze werd gedefinieerd in 1905, functioneert als een schild voor zij die geloven en zij die niet geloven, vervolgde Macron. "Ik zal niet aanvaarden dat sommigen uit naam van hun geloof de waarden van de republiek niet respecteren."

Met het oog op die beoogde hernieuwing van de democratie wil hij ook een echte strategie voor de zedelijke verheffing van het openbare leven ontwikkelen. "Belangenconflicten moeten worden uitgeroeid, parlementsleden zullen niet langer als adviseur kunnen optreden of familieleden of naasten in dienst nemen en het gunstige pensioenregeling voor parlementsleden wordt stopgezet", klinkt het. De inkomsten van verkozenen worden integraal belastbaar, aldus nog Macron.

Op internationaal vlak ziet Macron vooral werkpunten op het vlak van veiligheid, klimaat en eonomie. "De kern van ons project is natuurlijk Europa, we kunnen niet slagen zonder een echte Europese strategie. De Frans-Duitse as vormt de kern van de eurozone en de Europese Unie. Ik wil de Franse geloofwaardigheid ten opzicht van Duitsland herstellen."

Tot besluit, zei Macron, is er nog een zaak van nationaal belang: de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. "Vrouwen zijn vandaag ondervertegenwoordigd, het slachtoffer van geweld en ongewenste intimiteiten, omdat er al te lang een vorm van stilzwijgende toestemming heerst."

Meest gelezen