Eigenaars oldtimers stellen Antwerpen in gebreke voor lage-emissiezone

Een vereniging die de belangen van oldtimer-liefhebbers behartigt, heeft de stad Antwerpen en het Vlaams gewest in gebreke gesteld in verband met de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ). De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) wil een vrijstelling voor voertuigen met een oldtimerstatuut, of op zijn minst voor eigenaars van zo'n voertuig die in de LEZ wonen.

Als een dergelijke vrijstellling er niet komt, zal de organisatie het LEZ-systeem voor de rechtbank aanvechten, zo zei Jan Dyck, de vicevoorzitter van de BFOV. "En dan zullen we een bom leggen onder het hele systeem."

Dyck benadrukt dat de BFOV "niet principieel tegen een LEZ is en eveneens schone lucht wil, maar de invoering van zo'n LEZ moet dan wel gebeuren met respect voor het eigendomsrecht van alle mensen die reeds jarenlang zorg dragen voor het automobielerfgoed en die niet voor emissieoverlast zorgen".

De auto's met een O-plaat, - met een oldtimersstatuut - maken immers slechts 1 procent uit van het totale wagenpark, en bovendien leggen ze gemiddeld niet meer dan 500 à 1.500 kilometer per jaar af, aldus de BFOV. Bovendien gelden er al een hele reeks beperkingsmaatregelen voor dergelijke wagens. Zo mogen ze bijvoorbeeld niet ingezet worden voor commerciële doeleinden of voor woon-werkverkeer.

Dyck zegt dat de BFOV de vrijstelling van oldtimers herhaaldelijk is gaan bepleiten is bij Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) en de Antwerpse schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA), maar daar telkens "op hautaine wijze afgewimpeld" werd. "Er werd nooit geluisterd naar onze argumenten, dus gaan wij een bom leggen onder die LEZ", zo zei Dyck, die de lage-emissiezone juridisch heeft laten onderzoeken.

Het belangrijkste juridisch bezwaar is volgens de BFOV dat er geen milieueffectrapport (MER) opgemaakt is over de LEZ, waardoor het volledige LEZ-systeem mogelijk onwettelijk is. Daarnaast gaat het volgens Dyck om overschrijding van bevoegdheid, schending van gelijkheidsbeginsel en verkapte onteigening van roerend goed.

De Antwerpse lage-emissiezone ging op 1 februari van start en sinds woensdag - 1 maart - riskeren overtreders ook effectief boetes.

Meest gelezen