Maandag stakingsaanzegging bij Volvo gent

Het gemeenschappelijk vakbondsfront dient maandag een stakingsaanzegging in bij Volvo Group Belgium, waar ruim 3.000 mensen in de truckafdeling werken en ruim 1.000 mensen in de logistieke afdeling. Afhankelijk van een overleg met de directie maandag, wordt beslist of de staking effectief ingaat op dinsdag 14 maart 2017, zo meldt het vakbondfront.

Afgelopen dinsdag en ook woensdag legden arbeiders bij de truckafdeling al spontaan het werk neer, omwille van de werkdruk en verouderd materiaal waarmee ze moeten werken. Gisteren overlegden vakbonden met Jens Holtinger, general manager bij Volvo Europa Truck, rond drie prioriteiten: werkdruk, bezetting/verlofopname en de staat van het materiaal.

"Door de syndicale afgevaardigden werden deze pijnpunten in het verleden herhaaldelijk gesteld", zeggen ACV-CSC Metea, ABVV Metaal en ACLVB in een gemeenschappelijk bericht. "De besprekingen met de directie zullen op ondernemingsvlak verder gevoerd worden. Afhankelijk van het resultaat van deze besprekingen, zal na een werknemersconsultatie beslist worden of de staking effectief zal ingaan op 14 maart."

Signaal

In een verduidelijking zegt vakbondssecretaris Patrick Mertens (ABVV Metaal) dat het menens is. "We willen een signaal geven dat er onvoldoende geluisterd wordt naar opmerkingen en signalen die naar leidinggevenden en directie gegeven werden de afgelopen maanden, bij herhaling, en die niet leidden tot urgente oplossingen. De mensen zetten zich heel hard in, de werkdruk is hoog, en de alertheid van mensen om hun job te kunnen doen wordt op de proef gesteld. De mensen moeten flexibel zijn naar arbeidstijd en jobinhoud, maar daar komt nog eens bij dat ze onvoldoende kunnen recupereren."

Vakbondssecretaris Els De Vos (ACV-CSC Metea) zegt dat de vakbonden een concreet plan willen over het aantal middelen en mensen er worden bijgeplaatst, met een duidelijke tijdslijn, "zodat de mensen perspectief hebben", klinkt het. "Volvo Trucks is een hoogvolumefabriek, de efficiëntie is opgedreven, maar om productief te zijn moeten we wel de nodige middelen en mensen hebben."

Volvo Group Belgium overkoepelt een truckfabriek in Oostakker waar ruim 3.000 mensen werken, de grootste van de groep wereldwijd, net als de logistieke afdeling, met nog eens ruim 1.000 personeelsleden. Volvo Group Belgium staat los van Volvo Cars.

Woordvoerster Vera Bostijn bevestigt dat het bedrijf op de hoogte gebracht werd dat er een stakingsaanzegging zal worden ingediend. "Van zodra we die hebben ontvangen zullen we samen met de vakbonden alle punten en bezorgdheden bespreken om dan samen tot een duurzame oplossing te komen".

Meest gelezen