Verzekeraars na klacht Test-Aankoop: "Medische vragenlijst is goedgekeurd"

Verzekeraars Axa en AG Insurance reageren verbaasd op het bericht dat consumentenorganisatie Test-Aankoop de verzekeraars Axa, AG Insurance en Belfius voor de rechter sleept, omdat ze met hun medische vragenlijst de privacywetgeving zouden schenden. Die vragenlijst werd volgens hen nochtans goedgekeurd door het Opvolgingsbureau voor tarifering, een orgaan dat paritair samengesteld is uit vertegenwoordigers van de verzekeringssector en vertegenwoordigers van de patiënten en consumenten, en dat voorgezeten wordt door een magistraat.

"We betreuren de gerechtelijke stappen die Test-Aankoop onderneemt, aangezien wij bereid waren tot een constructieve dialoog hierover. We hebben Test-Aankoop hiervoor herhaaldelijk uitgenodigd, maar daar is de organisatie nooit op ingegaan", aldus Gianni De Muynck, woordvoerder voor Axa Belgium.

Eenzelfde geluid bij AG Insurance. "Wij zijn officieel nog niet in kennis gesteld van de dagvaarding en wachten dit af", aldus woordvoerder Gerrit Feyaerts. Ook hij zegt verbaasd te zijn, omdat AG Insurance in november gereageerd heeft op opmerkingen van Test-Aankoop over haar medische vragenlijst, maar daar van de consumentenorganisatie nooit een antwoord op gekregen heeft. "Het lijkt ons logisch dat hierover een dialoog aangegaan wordt, en daar zijn we nog steeds toe bereid", aldus Feyaerts.

Meest gelezen