Vlaamse kinderen lezen minder vlot dan Nederlandse

Vlaamse lagereschoolkinderen lezen minder vlot dan hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Thomas More-hogeschool en het Nederlandse Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO). "Wie niet goed leert lezen, mist heel zijn leven kansen. We hebben er in Vlaanderen dan ook alle belang bij om de leesvaardigheid van kinderen te versterken."

Het onderzoek werd gevoerd bij 1.461 Vlaamse kinderen uit het lager onderwijs. De leesvaardigheid van Vlaamse en Nederlandse kinderen wordt getest aan de hand van een zogenoemde Drie-Minuten-Toets (DMT). Die telt hoeveel woorden kinderen nauwkeurig kunnen lezen in drie minuten tijd. Een andere frequent gebruikte tool is de AVI-toetskaart.

Uit het onderzoek van de studenten van de opleiding logopedie en audiologie van de Thomas More-hogeschool blijkt dat de gemiddelde scores van de Vlaamse leerlingen op zowel de DMT- als de AVI-toets lager liggen dan die van de Nederlandse kinderen. Vlaamse leerlingen lezen dus minder nauwkeurig én minder snel.

Het verschil is vooral groot wat leessnelheid betreft. Daar scoort de Vlaamse proefgroep in alle leerjaren lager dan de Nederlandse. Voor nauwkeurigheid scoren de Vlaamse kinderen alleen in de eerste leerjaren significant zwakker.

"Wie niet goed leert lezen, mist heel zijn leven kansen"

De onderzoekers willen de resultaten van de studie aangrijpen om het Vlaamse leesonderwijs te verbeteren. Zo adviseren ze duidelijkere doelen voor de voorbereiding op lezen in de kleuterschool, en meer uren voor leesonderwijs.

"Het Nederlandse voorbeeld toont aan dat er in Vlaanderen kansen tot verbetering liggen", klinkt het. "Wie niet goed leert lezen, mist heel zijn leven kansen. We hebben er in Vlaanderen dan ook alle belang bij om de leesvaardigheid van kinderen te versterken."

Meest gelezen