Chinese premier doet belangrijke belofte: "We zullen onze lucht weer blauw maken"

De Chinese overheid gaat de strijd tegen luchtvervuiling optrekken. "We zullen onze lucht opnieuw blauw maken", beloofde premier Li Keqiang op het jaarlijkse Volkscongres van het Chinese parlement. De uitspraak toont aan dat Peking steeds ernstiger rekening houdt met het ongenoegen onder de bevolking over de luchtvervuiling. De Chinese premier waarschuwde voor de 3.000 verzamelde parlementsleden tegelijk voor politieke en economische onrust in China en de rest van de wereld.

Sinds de Chinese regering vier jaar geleden met een actieplan begon, is de luchtkwaliteit in China verbeterd. Maar het land komt van ver en in de vele grote steden is het vaak nog erg ongezond leven. Het protest van de bevolking klinkt steeds luider en dat hoort Peking.

"Mensen hopen op een snellere verbetering van de luchtkwaliteit. En we zullen onze lucht opnieuw blauw maken", verzekerde premier Li Keqiang. De maatregelen die die boutadische belofte flankeren: kolencentrales moeten moderniseren, hernieuwbare energie wordt een prioriteit, uitlaatgassen van voertuigen zullen worden aangepakt en de wetgeving zal strikter worden toegepast. De Chinese regering belooft bovendien om de luchtkwaliteit beter te monitoren en die gegevens publiek te maken.

Milieuorganisaties zijn niet ontevreden over de aankondiging van de Chinese premier, maar zijn tegelijk sceptisch. "Om de doelstellingen te bereiken, zullen er erg drastische maatregelen moeten worden genomen", klinkt het. Pour la petite histoire: tijdens deze eerste dag van het Volkscongres was de lucht in Peking effectief blauw, dankzij een strakke noorderwind die de smog van de afgelopen dagen wegblies.

Vertraagde groei

Ecologie hangt natuurlijk samen met economie. En de grote Chinese groeicijfers zijn de voorbije jaren wat bekoeld. Premier Li heeft op het Congres gezegd dat de Chinese economie - de tweede van de wereld - dit jaar met 6,5 procent moet groeien. Dat is nog altijd flink wat meer dan in de rest van de wereld, maar het is minder dan vorig jaar en de groei van 2016 was al de laagste sinds 1990.

De Chinese premier waarschuwde voor de Chinese schuld, maar klonk toch ambitieus. "Indien mogelijk, gaan we proberen beter te doen dan die 6,5 procent." De regering zal bijvoorbeeld opnieuw 355 miljard euro investeren in infrastructuur en wil ook omschakelen van een industriële economie naar een diensteneconomie.

Om dat te doen, moeten veel fabrieken dicht, vooral in de kolen- en staalindustrie. Dit jaar zou de capaciteit verminderd worden met 50 miljoen staal en 150 miljoen ton steenkool, wat dan weer de economische relaties met de VS en Europa ten goede zou moeten komen.

"Complexere en ernstigere situatie in binnen- en buitenland"

De Chinese eerste minister had ook een boodschap voor de buitenwereld. "De de-globalisering en het protectionisme zijn aan het groeien. Er is heel wat onzekerheid over waar de grote economieën naartoe gaan. Factoren die instabiliteit en onzekerheid kunnen creëren, nemen zichtbaar toe."

Het is duidelijk dat Peking hiermee vooral in de richting van de Amerikaanse president Donald Trump kijkt. "China wordt geconfronteerd met complexere en ernstigere situaties, zowel in binnen- als buitenland", waarschuwde Li Keqiang.

In die zin was het ook opvallend - want hoogst ongewoon - dat op het Volkscongres geen exact bedrag is geplakt op de stijgende Chinese militaire uitgaven (die met zo'n 7 procent omhoog zullen gaan). Kijkt China liever voorlopig de kat uit de boom in het licht van de economische en internationale omstandigheden? Volgens Peking zelf moeten we er alvast niet al te veel achter zoeken.

Volkscongres

Het Volkscongres is de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese parlement in Peking. Tien dagen lang verzamelen alle 3.000 parlementsleden uit alle hoeken van het land in de hoofdstad, daarmee het grootste parlement ter wereld.

Die mensen zijn niet verkozen door het volk, maar door provinciale partijafdelingen. In theorie is het het hoogste machtsorgaan in China, in de praktijk moeten ze vooral beslissingen goedkeuren die eerder al door een klein groepje leiders van het communistische regime zijn genomen.

Toch is het Congres belangrijk, want het is de plek waar de beslissingen en plannen voor de volgende jaren over economie en defensie worden voorgesteld aan pers en het grote publiek.

Meest gelezen