Francken hoopt op "gezond verstand" van Europees Hof

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kijkt "licht gespannen" uit naar de uitspraak van het Europees Hof dinsdag in de Belgische zaak over de toekenning van humanitaire visa aan een Syrisch gezin. De zaak zal een grote impact hebben voor heel de Europese Unie, stelde hij vanmiddag in "VTM Nieuws". Als de Belgische staat in het ongelijk gesteld wordt, "verleggen we onze grenzen naar onze ambassades en consulaten", waarschuwde hij.

Als de Belgische staat in het ongelijk gesteld wordt, "verleggen we onze grenzen naar onze ambassades en consulaten", waarschuwde hij. Dinsdagnamiddag is er om 14 uur een coördinatievergadering gepland en zal ook de Europese Commissie een standpunt innemen.

Francken gaf aan dat hij jaarlijks zo'n duizend humanitaire visa aflevert, maar hij wil niet verplicht worden om dat te doen. Er zijn immers miljoenen mensen die potentieel in aanmerking komen voor een dergelijk visum, als ze dat in de ambassades en consulaten kunnen aanvragen.

Binnen de federale regering is er reeds overleg gepleegd over wat er dient te gebeuren als de uitspraak van het Europees Hof ons land in het ongelijk stelt, zei Francken, die eraan toevoegde dat hij met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gepraat heeft.

Op korte termijn zal er volgens de N-VA-staatssecretaris moeten bekeken worden wat er met de ambassades en consulaten rond conflictgebieden dient te gebeuren. "We zullen ze een aantal dagen 'on hold' moeten zetten om de zaken te organiseren". Daarnaast moet de wetgeving volgens hem ook aangepast worden, aangezien volgens hem de Europese wetgeving niet bedoeld was voor asiel.

Uitspraak dinsdag verwacht rond 9.45 uur

De zitting van het Hof start dinsdag om 9.30 uur. De zaak 'X en X/Belgische Staat' komt als tweede aan de beurt. De uitspraak van het arrest gebeurt wellicht rond 9.45 uur.

Een rechter had Francken vorig jaar verplicht een Syrisch gezin met twee kinderen visa af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd. In een gelijkaardige zaak van een koppel met drie kinderen - en dus niet in de fors gemediatiseerde zaak rond het gezin met twee kinderen - stapte de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) naar het EU-Hof met de vraag hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden.

Advocaat-generaal Paolo Mengozzi zei vorige maand dat lidstaten een humanitair visum moeten afgeven "wanneer zwaarwegende gronden bestaan om aan te nemen dat bij weigering personen die om internationale bescherming verzoeken, zullen worden blootgesteld aan folteringen of onmenselijke of vernederende behandelingen" - wat bij het gezin in kwestie het geval is. Hij verwees ook naar het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Francken vreest een toestroom van mensen die bescherming zoeken als ze al in een ambassade of consulaat een humanitair visum kunnen aanvragen, maar de staatssecretaris zei na het (voor hem) negatieve advies er vertrouwen in te hebben "dat de gezamenlijke beslissing van vijftien rechters van het Hof de draagwijdte en de impact van deze zaak correct zal inschatten".

Meest gelezen