Crevits: "Allochtone ouders, spreek Nederlands, wees betrokken"

Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zijn allochtone ouders soms nog te weinig betrokken bij de schoolcarrière van hun kinderen. Jongeren met een migratie-achtergrond doen het minder goed op school, ook jongeren van de tweede generatie. Scholen krijgen al veel extra middelen, vindt Crevits, die de zaak ook van de andere kant wil bekijken. "Het is van groot belang dat ouders actief en positief betrokken zijn bij het leren van Nederlands en bij het schoolse gebeuren."
© Reporters / Michel Gouverneur

Crevits verwijst naar een onderzoek bij 15-jarige leerlingen waarbij ze onder meer getest werden op hun wetenschaps- en taalkennis. Daaruit blijkt dat jongeren met een migratie-achtergrond het minder goed doen op school. "Er is een kloof in de resultaten tussen wie thuis Nederlands spreekt en wie niet. Op zich is dat vrij normaal als het gaat om nieuwkomers, maar we zien dat de kinderen van de tweede generatie het niet beter doen", zegt ze aan VRT Nieuws.

De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren zwaar ingezet op taalverwerving bij kinderen die thuis een andere taal spreken. "Scholen hebben geïnvesteerd in extra middelen en materiaal om ervoor te zorgen dat kinderen de taal goed kennen en blijven kennen. Om een doorbraak te realiseren, om de kloof te dichten, wil ik het ook van de andere kant bekijken, dat de ouders van die kinderen zich actief engageren bij het schoolse gebeuren."

Taal is een bindmiddel, aldus Crevits, niet alleen in onderwijs, maar ook bijvoorbeeld in verenigingen en andere facetten van het leven. Als kinderen op school Nederlands leren en thuis een andere taal spreken, kan dat voor haar een rijkdom zijn, maar het is van groot belang dat ouders actief en positief betrokken zijn bij het leren van het Nederlands.

"Engagement van twee richtingen"

Crevits benadrukt dat dit geen terechtwijzing is naar allochtone ouders, "integendeel". "Het is een rechtstreekse vraag aan ouders die thuis geen Nederlands spreken, om nog eens de waarde van het kennen van de taal in de verf te zetten. Om mee actief te zijn op school, mee deel te nemen aan activiteiten, mee Nederlands te spreken."

Volgens de minister zoeken heel wat scholen vandaag al creatieve manieren om ouders van anderstalige kinderen meer te betrekken op school, zoals een koffie-namiddag of buitenschoolse activiteiten organiseren, met respect voor de cultuur waaruit de ouders komen. "Ik weet dat er al heel veel inspanningen gebeuren, het is iets dat van twee richtingen moet komen: van de scholen én van de ouders."

Je kan ouders niet verplichten om thuis Nederlands te spreken en/of zich te engageren voor activiteiten op en van de school. "Maar als ouders hun kinderen inschrijven, mogen scholen hun verwachtingen wel duidelijk stellen, zoals deelname aan oudercontacten, schooluitstappen, schoolfeesten... Door samen iets te doen, leer je veel van elkaar."

"De boodschap moet zijn: door allemaal samen in te zetten op het leren van de taal, kunnen we meer kansen geven aan de kinderen", aldus Crevits. Taal is een bindmiddel, "we mogen daar veel harder op inzetten."

BELGA/BOGAERTS

"Kies voor een job als leerkracht"

Minister Crevits roept jongeren met een migratie-achtergrond ook op om zelf in het onderwijs te stappen als leerkracht. "Klassen worden steeds diverser, terwijl het lerarenkorps overwegend 'wit' blijft. We zien dat maar heel weinig jongeren met een migratie-achtergrond kiezen voor een baan als leerkracht. Het zou net heel positief zijn als ze dat wel zouden doen. Ook om de betrokkenheid van en met de ouders groter te maken."

Meest gelezen