Crevits: "Centraal aanmeldingssysteem moet kamperende ouders voor schoolpoorten voorkomen"

"Het zou goed zijn mochten alle scholen een centraal aanmeldingssysteem gebruiken om leerlingen in te schrijven", zei minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1. Daarmee zou het fenomeen van kamperende ouders voor de schoolpoorten tot het verleden kunnen horen. "Eén datum met één aanmeldingssysteem zou ideaal zijn", aldus Crevits.
Jonas Roosens
Archieffoto

Aan het KTA Horteca in Vilvoorde starten vandaag de inschrijvingen voor het eerste middelbaar. Sinds woensdag kamperen ouders op het schooldomein. Dat heeft te maken met de richting 1B Land- en Tuinbouw die de school voor het eerst inricht en waarvoor maar twaalf plaatsen beschikbaar zijn.

 "Kamperen hoeft niet", stelde minister Crevits vanmorgen in "De ochtend" op Radio 1. "Heel wat scholen en steden investeren in een centraal aanmeldingssyteem. Het zou goed zijn als alle scholen dat zouden doen". Ideaal zou zelfs zijn: één datum met één aanmeldingssysteem, aldus nog Crevits, die erop wijst dat de Vlaamse overheid momenteel werkt aan de software voor zo'n aanmeldingssysteem.

"Van de 12 beschikbare plaatsen slechts enkele vrij"

Wietse Coolen, directeur van de betrokken school KTA Horteco reageerde vanmorgen in "Hautekiet" op Radio 1. De school richt voor het eerst de studierichting 1B Land- en tuinbouw in en heeft daarvoor maar twaalf plaatsen beschikbaar. Zelfs ouders die nu al weten dat ze op de wachtlijst komen, staan al dagen in de rij omdat er maar enkele plaatsen effectief beschikbaar zijn.

"Scholen zitten in een LOP-gebied (lokaal overlegplatform) en moeten zich houden aan afspraken die zij samen vastleggen over de inschrijvingsprocedure en over de voorrangsregels die aangehouden moeten worden". Directeur Coolen verwijst ook naar alle voorrangsregels die de school moet naleven. Er is de voorrang voor broers en zussen en er zijn voorbehouden plaatsen voor indicatorleerlingen. Indicatorleerlingen zijn leerlingen die een studietoelage kregen, die geplaatst zijn, leerlingen van rondreizende ouders of van wie de moeder geen diploma of getuigschrift heeft van het secundair onderwijs. Door het M-decreet kunnen leerlingen uit het buitengewoon lager onderwijs ook instromen in het gewoon secundair onderwijs. 

"Centraal aanmeldingsregister zorgt voor minder kamperende rijen"

Minister Crevits reageerde ook in "Hautekiet" en erkent het probleem. "Elk jaar ontstaat hetzelfde conflict tussen mensen die vrij een school willen kiezen voor hun kinderen, de sociale mix die we willen bereiken en de regio's in Vlaanderen waar er objectief een tekort is aan plaatsen voor kinderen. We investeren daarom ook 150 miljoen euro in extra stoeltjes in de klas. Zeker in het kleuter- en lager onderwijs is het heel belangrijk dat de school zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind kan zijn."

"Via huurformules kunnen scholen nu ook tijdelijk extra infrastructuur huren, in nieuwe woonwijken bijvoorbeeld. In dichtbevolkte gebieden, zoals Gent, Antwerpen en Brussel, blijf je ieder jaar wel die moeilijkheden hebben. Daar heb je echter al een centraal aanmeldingsregister dat er voor zorgt dat je minder kamperende rijen. Ouders die geen toegang hebben tot internet of niet kunnen werken met een computer kunnen zich laten bijstaan bij de elektronische aanmelding."

Crevits wil haar administratie één aanmeldingssyteem laten ontwikkelen voor gans Vlaanderen. Ze wijst op de grote verschillen in Vlaanderen tussen regio's waar er totaal geen capaciteitsprobleem is en regio's waar de druk op scholen heel groot is. "De school zelf en de regio zal nog altijd een aantal specifieke regels krijgen", aldus Crevits.