Loopt CD&V N-VA achterna? "Dat is complete nonsens"

Verhardt CD&V haar toon en schuift de centrumpartij naar rechts? Die vraag werd in de loop van de dag meermaals opgeworpen nadat minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) allochtone ouders opgeroepen heeft om meer betrokkenheid te tonen bij de schoolcarrière van hun kinderen. Partijvoorzitter Wouter Beke benadrukt in "Terzake" dat CD&V N-VA niet achterna loopt: "Dat is complete nonsens".

In "Terzake" verdedigde partijvoorzitter Wouter Beke zijn minister van Onderwijs met vuur. De stelling als zou de partij N-VA nahollen vindt hij "complete nonsens".

"Wij vertellen al meer dan tien jaar hetzelfde verhaal, een verhaal van rechten en van plichten. Dat is wat Hilde Crevits wil vertellen in het onderwijs. Dat dubbele verhaal is het verhaal van het moedige midden. Als zij een onderwijshervorming in de steigers gezet heeft, is dat om ervoor te zorgen dat de sterke leerlingen kunnen excelleren, maar ook dat leerlingen die het moeilijk hebben in de toekomst meer kansen kunnen hebben."

"Taalkennis is belangrijk voor toekomst"

Volgens Beke is het absoluut niet zo dat Crevits de verantwoordelijkheid enkel legt bij de allochtone ouders. "Ze heeft duidelijk gemaakt dat taalkennis een bijzonder belangrijke voorwaarde is om toekomst te kunnen maken op school en op de arbeidsmarkt. En dat daar een tandje moet worden bijgestoken."

"Het is een én-én-verhaal. De samenleving moet kansen creëren, maar iedereen moet ook zelf een stukje verantwoordelijkheid durven opnemen. De kansen kunnen ze maar ten volle benutten, wanneer ze de kennis van de taal hebben en het Nederlands spreken."

"Ik heb het applaus van N-VA niet nodig om te zeggen dat identiteit belangrijk is"

De opmerking van Crevits dat "de Vlaamse identiteit moet durven benoemd worden en dat op die Vlaamse identiteit nog veel forser moet worden doorgegaan", werd op applaus onthaald vanop de N-VA-banken, met name door Zuhal Demir, kersvers staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

"Ik heb dat applaus niet nodig om te zeggen dat identiteit en identiteitsbeleving belangrijk zijn. Identiteitsbeleving is een beleving waar er gedeelde normen en waarden zijn, waar mensen kansen krijgen maar ook op hun verantwoordelijkheden gewezen worden. Dat is het verhaal van de Vlaamse identiteit."

"Wie het goed heeft met onze samenleving, moet kansen kunnen grijpen. Dat betekent ook dat de discriminatie van mensen met een allochtone afkomst, die gestudeerd hebben, op de arbeidsmarkt terechtkomen en dan toch gediscrimineerd worden, ook aangepakt wordt. Het is met diezelfde gedrevenheid dat ik de aanvallen van mevrouw Demir en van anderen op Unia totaal ongepast vind."

"Wie er daarnaast de kantjes ervan afloopt, wie de boel overhoop zet, wie deel wil uitmaken van terroristische aanslagen of radicalisering, die moet keihard aangepakt worden."

Bediening van links en rechts?

De opmerkingen van de minister van Onderwijs kunnen op een dubbele manier bekeken worden. Komt het de minister goed uit dat zowel de linkerzijde als de rechterzijde van het politieke landschap bediend wordt?

"Nee", is het stellige antwoord van Beke. "Wij zijn de mensen van het moedige midden. Dat betekent dat wij duidelijke keuzes maken, niet altijd de gemakkelijkste. Dat heeft Hilde Crevits bewezen tijdens de asielcrisis. Het is en blijft een én-én-verhaal."

Wouter Beke in "Terzake": "Scholen moeten kansen creëren, ouders verantwoordelijkheid nemen"