Minderhedenforum over Crevits: "Heeft Vlaanderen dan de slechte migranten gekregen?"

Het Minderhedenforum reageert "geschrokken" op de oproep van Vlaams minister Crevits (CD&V) naar allochtone ouders om zich meer te engageren bij de schoolloopbaan van hun kinderen. "Het is niet echt verstandig om nu de polarisering op te zoeken", meent directeur Wouter Van Bellingen. De vergelijking die Crevits met de prestaties van allochtone kinderen in het buitenland maakt, houdt volgens hem ook weinig steek. "Wil dat dan zeggen dat Vlaanderen, in tegenstelling tot de buurlanden, enkel de slechte migranten heeft gekregen?"
BELGA/VERGULT

Van Bellingen ziet niet zozeer een gebrekkige kennis van het Nederlands als het probleem, maar eerder de oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in het beroepsonderwijs. "De taalvaardigheden worden te weinig ondersteund", meent Van Bellingen. "Daarom is ook een brede eerste graad nodig, zodat die taalvaardigheden voor alle jongeren gelijkwaardig zijn." Maw: als die jongeren hier minder goed presteren, ligt het dan niet eerder aan het onderwijs, vraagt hij zich af. 

De Minderhedenforum-directeur wijst er verder nog op dat momenteel kinderen van de derde en ook al de vierde generatie op de schoolbanken zit, terwijl in het krantenartikel cijfers geciteerd worden van de tweede generatie.

De oproep van Crevits om meer jongeren met een migratieachtergrond in de lerarenopleiding te zien, steunt het Minderhedenforum wel. Toch maakt de organisatie ook hier een aantal kanttekeningen. "Met zulke uitspraken toont het onderwijs zich natuurlijk niet echt als aantrekkelijke werkgever", meent Van Bellingen. "Door de oververtegenwoordiging van jongeren met een migratieachtergrond in het beroepsonderwijs hoeft het ook niet te verbazen dat ze niet doorgroeien tot de lerarenopleiding. Het onderwijs scoort trouwens heel slecht als het aankomt op diversiteit: slechts drie sectoren scoren nog slechter."