Onderwijsexpert: "Crevits heeft geen enkel been om op te staan"

"De uitspraken van minister Crevits over het gebrek aan betrokkenheid van allochtone ouders zijn op geen enkel empirisch onderzoek gebaseerd", reageert professor Piet Van Avermaet, directeur van het steunpunt Diversiteit & Leren (UGent), die de uitspraken ook "ronduit triest" noemt. Van Avermaet wijst erop dat exact hetzelfde patroon ook bestaat bij kansarme ouders. "Door die ouders nu te culpabiliseren, komen we geen stap verder."

Volgens Van Avermaet, die net over het thema van de ouderbetrokkenheid onderzoek voert in opdracht van Crevits, zijn ook allochtone ouders heel begaan met de resultaten van hun kinderen. "Maar vaak hebben ze ook een laag zelfbeeld, blijkt uit onze interviews. Zo hebben ze schrik om hun kinderen te vragen wat in hun agenda staat, omdat ze vrezen zo zelf door de mand te vallen en te moeten toegeven dat ze slecht gepresteerd hebben."

Hetzelfde ziet hij gebeuren bij kansarme gezinnen: "Ook daar zijn de ouders wél betrokken bij de toekomst van hun kinderen, maar ontbreekt hun het sociale en culturele kapitaal om de verwachtingen die de school van hen heeft in te lossen. Er bestaat daar een enorme mismatch."

Van Avermaet vindt het heel makkelijk de schuld bij de ouders te leggen, "maar eigenlijk is dit een gedeelde verantwoordelijkheid", meent hij. "Voor scholen zijn er heel wat tools beschikbaar. Zo leveren de brugfiguren in Gent ontzettend goed werk om ouders en school te laten samenwerken."

Hij wijst ook op de verschillende verwachtingen van ouders en scholen. "Ik kan hier het voorbeeld geven van een alleenstaande kansarme moeder, die er elke ochtend voor zorgt dat haar kinderen een gevulde brooddoos meekrijgen en denkt dat ze daarmee voldoende haar betrokkenheid toont, terwijl de school daar anders over denkt. Daarom zeg ik dat als Mohammed niet naar de berg komt, de berg naar Mohammed moet komen."

Ook over het verband tussen de thuistaal en de schoolresultaten gaat Crevits de mist in, meent Van Avermaet. "De minister verwijst naar de Pisa-data (Programme for International Student Assessment), maar dat is het enige onderzoek waarin dat verband wordt gelegd, en dat is daarom nog geen causaal verband."