Onderwijsnetten: "Succes op school gaat over veel meer dan taal alleen"

Taal is belangrijk om goed te kunnen communiceren, belangrijk voor een geslaagde schoolcarrière, maar dat alleen is niet de verklaring voor de mindere schoolresultaten van jongeren met een migratie-achtergrond. Dat zeggen de onderwijskoepels in een reactie op de uitspraken van minister Crevits. De segregatie aanpakken, zorgen voor een goede sociale mix op school en àlle ouders aanspreken, daar kunnen de overheid en het onderwijs zelf voor zorgen.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is bezorgd omdat jongeren met een migratie-achtergrond het minder goed doen op school, ook de jongeren van de tweede generatie. "Scholen investeren al heel wat in extra middelen en materiaal om hen mee in het bad te trekken. Om de kloof te dichten wil ik het ook van de andere kant bekijken, dat de ouders zich actiever engageren bij het schoolse gebeuren en bij het leren van Nederlands."

De scholenkoepels hebben gemengde gevoelens bij de uitspraken van Crevits. Veeleer dan allochtone ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheden, ijvert het Vlaams Gemeenschapsonderwijs GO! ervoor de segregatie aan te pakken en te zorgen voor een goede sociale mix.

"Taal is inderdaad belangrijk om te kunnen communiceren, maar het gaat breder dan dat", reageert woordvoerster Sarina Simenon. Ze wijst op een goede werking van het centraal aanmeldingsregister (CAR) om leerlingen in te schrijven, een goede begeleiding en het beteugelen van het watervaleffect in het onderwijs.

Er zijn ook al veel laagdrempelige initiatieven die GO!-scholen opzetten om alle ouders betrokken te krijgen. "Zo zijn er scholen die 's ochtends koffie- en theemomenten aanbieden: informelere momenten die ook aangewend kunnen worden om schoolse zaken te bespreken. Een aanpak zoals deze werkt. En er zijn nog meer van zulke initiatieven mogelijk."

"Betrokkenheid van àlle ouders is belangrijk, niet alleen van ouders met migratie-achtergrond"

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is van mening dat de betrokkenheid van àlle ouders een belangrijke sleutel is voor een geslaagde schoolcarrière. Dus niet alleen van ouders met een migratie-achtergrond, waar minister Crevits het over heeft, maar ook van ouders uit kansarme milieus. "Een goede samenwerking tussen school en gezin biedt de beste garanties voor een stimulerende leer- en leefomgeving", zegt Marijke Van Bogaert, woordvoerster van de koepel van het katholieke onderwijsnet, aan VRT Nieuws.

Crevits schreef vanmorgen de mindere schoolresultaten van jongeren met een migratie-achtergrond toe aan een mindere betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren en aan het feit dat Nederlands in veel gevallen niet de thuistaal is. Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat het echter om meer dan dat. "De vraag waarom die jongeren het minder goed doen op school, moeten we veel breder trekken. Het is een samenspel van verschillende factoren, een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel de school, de ouders en de samenleving."

Het katholieke net steunt wél de oproep van minister Crevits aan jongeren met een migratie-achtergrond om voor een job in het onderwijs te kiezen. "Niet alleen hebben we de komende jaren veel nieuwe leerkrachten nodig, tegelijk is het een goede zaak dat het lerarenkorps een afspiegeling is van de samenleving, veel meer dan nu het geval is."

Wat kunnen scholen doen?

Het katholieke onderwijsnet geeft scholen ook algemene richtlijnen mee over hoe zij de betrokkenheid van en met de ouders kunnen vergroten. "Die zijn niet specifiek erop gericht om ouders uit een kansengroep aan te spreken, maar om àlle ouders aan te spreken", benadrukt woordvoerster Marijke Van Bogaert. "Elke school gaat in functie van zijn eigen context na wat hun concrete werkwijze daarin kan zijn."

Enkele tips kunnen zijn:

  • bij het inschrijfmoment: luisteren naar het verhaal van de leerling, wat is de thuissituatie?
  • schriftelijke communicatie: zo duidelijk en eenvoudig mogelijk, dit komt niet alleen ouders uit een kansengroep ten goede, maar alle ouders
  • leerlingen positief benaderen
  • oudercontact: stel jezelf de vraag waarom ouders niet komen opdagen. Wat is de achterliggende reden? Soms is het bijvoorbeeld gewoon angst om iets negatiefs over hun kinderen te horen.