Ook Gentse CD&V maakt vergoedingen raadsleden bekend

Ook de Gentse oppositiepartij CD&V heeft de vergoedingen bekendgemaakt die haar raadsleden ontvangen bij het uitoefenen van hun mandaat als gemeenteraadslid. Fractieleider Veli Yüksel maakte de cijfers bekend en wees er op dat het om de brutocijfers voor en na de afdracht aan de partij gaat.
Jasper Jacobs
Veli Yüksel in de Gentse gemeenteraad.

"Omdat er door andere partijen nogal met nettobedragen wordt gegoocheld, waarbij de verhouding tussen bruto en netto in een aantal gevallen de wenkbrauwen doet fronsen, geven wij de brutobedragen op jaarbasis voor en na afdracht aan de partij (7% op het brutobedrag), op basis van de fiches voor 2015", zo verduidelijkt Yüksel.

De cijfers tonen dat gemeenteraadslid Filip Van Laecke (kleine foto) het meest ontvangt. Omgerekend krijgt hij ongeveer 550 euro netto per maand. Daartegenover staat het werk voor de gemeenteraad, twee commissies en de raad van bestuur van Ivago. Daarnaast heeft Van Laecke drie onbezoldigde mandaten. Het nettobedrag is iets meer dan de helft van wat een OCMW-raadslid ontvangt. Fractieleider Veli Yüksel ontvangst het minst voor zijn lokaal mandaat, de twee andere CD&V-raadsleden zitten qua vergoeding tussen Van Laecke en Yüksel in.

CD&V verwacht van de overige partijen volledige transparantie, zegt fractieleider Yüksel. Hij vraagt ook een debat over het beperken van het aantal mandaten per raadslid in Gent. Ook vraagt de partij dat alle mandatarissen jaarlijks aan de gemeenteraad over hun mandaten rapporteren. CD&V wil voorts ook een verplichte aangifte van alle mandaten van ook gemeenteraadsleden.

De vraag om de aanwezigheid in intercommunales en anderen tussenstructuren tegen het licht te houden, zou in mei al een eerste rapport moeten opleveren.

In de nasleep van de Publipart-affaire hebben de Gentse meerderheidspartijien SP.A en Groen de vergoedingen voor hun mandatarissen al halverwege februari bekendgemaakt, een week later volgde ook coalitiepartner Open VLD. N-VA, de grootste oppositiepartij in Gent, maakt binnenkort de vergoedingen van haar raadsleden bekend.

Meest gelezen