Stad Gent gaat elektrisch omdat De Lijn niet kan

De autovrije zone in de Gentse binnenstad wordt vanaf 3 april uitgebreid. Tegelijk zet de stad in op drie elektrisch aangedreven busjes die een vast traject door het gebied zullen afleggen. Het gebruik ervan is gratis. Aan De Lijn was gevraagd om zelf elektrische busjes in te leggen, maar dat bleek niet haalbaar. De stad zorgt er dus zelf voor.

Omdat De Lijn in Vlaanderen het monopolie heeft op de organisatie van openbaar vervoer, vroeg Gent in mei 2016 of de maatschappij de exploitatie van elektrische bussen voor haar rekening wilde nemen. Maar dat bleek onmogelijk.

"Wij hebben nu geen elektrische voertuigen in Oost-Vlaanderen", zegt woordvoerder Davy Van Swael in "De ochtend" op Radio 1. "We zouden ze dus moeten aankopen, maar daarvoor moeten wij procedures volgen. Daar gaat minstens 12 tot 18 maanden over. Met een deadline van begin april was dat voor ons praktisch niet haalbaar."

Gent nam dan maar zelf het heft in handen en zocht een andere aanbieder. De stad staat zelf in voor de exploitatie van de bussen en de betaling van het personeel, een kostprijs van meer dan 500.000 euro per jaar. "Een zware uitgave", zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) in De Standaard. "En logisch is dit natuurlijk niet. Maar wij hebben radicaal gekozen voor duurzame mobiliteit. Het is heel erg jammer dat De Lijn daar niet in kan meegaan. Het bedrijf mist financiële armslag om flexibel op lokale noden in te spelen."

"Dit was voor De Lijn heel kort dag"

"Er loopt momenteel wel een proefproject met elektrische bussen in Brugge", reageert Van Swael. "We testen daar niet niet alleen de praktische haalbaarheid, maar ook de infrastructuur, de autonomie en de laadinstrumenten. Die resultaten zijn veelbelovend, er zijn andere steden die ook interesse hebben in dit proefproject, maar meer dan de test in Brugge is er op dit moment niet."

Is het niet jammer dat De Lijn niet tijdig kan leveren en dat de stad het dan maar zelf moet doen? "We staan in voor alle stads- en streekvervoer in Vlaanderen. We zijn volop bezig met de vergroening van de busvloot. Vanaf 2019 kopen we ook alleen nog voertuigen aan die alternatief aangedreven worden, met als doel tegen 2025 in stedelijke omgevingen puur elektrisch te rijden. Dat vraagt natuurlijk de nodige tijd. Dit lokale initiatief was voor ons heel kort dag."