Studie: Belgische justitie slaagt er niet in om verkrachtingen gepast te bestraffen

De Belgische justitie slaagt er niet in om verkrachtingen op een gepaste manier te bestraffen. Dat is een van de conclusies van een rapport van Equality Now, een wereldwijde organisatie die streeft naar gendergelijkheid, over de juridische bescherming van vrouwen tegen geweld en verkrachting. De organisatie haalt uit het onderzoek zeven knelpunten naar voor en stelt vast dat België op twee van die zeven lacunes faalt.
Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye

Het onderzoek richtte zich op de aanpak en bestraffing van seksueel geweld in 82 landen. En de Belgische aanpak laat de vrouwelijke slachtoffers nog te veel in de kou staan. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport.

Dat in België de dader in sommige gevallen geen straf moet uitzitten als de zaak in der minne kan geregeld worden met het slachtoffer of de familie van het slachtoffer is voor de onderzoekers van Equality Now een onbegrijpelijke lacune. De dader moet in dit geval wel schuld bekennen maar belandt er niet voor achter de tralies. Hiermee laat het Belgische gerecht uitschijnen dat verkrachting geen serieuze criminele overtreding is, luidt het rapport. Bovendien houdt het ook een ongelijkheid op sociaal vlak in stand, want indien het slachtoffer minder gegoed is dan de dader, kan deze sneller bereid zijn om een financiële overeenkomst te sluiten.

Daarnaast drukt het rapport ook de bezorgdheid uit dat onder meer in België verkrachting nog steeds als een zaak van moraliteit eerder dan van geweld wordt beschouwd. Ook dit heeft gevolgen voor de positie van de vrouw, luidt het rapport. Dit maakt de kans op gerechtigheid voor het slachtoffer kleiner, leidt tot een hiërarchie in "waardige" en "minderwaardige" slachtoffers, houdt de controle van de vrouw en haar lichaam in stand en maakt de kans groter dat het slachtoffer en niet de dader de schuld krijgt.

Geens niet akkoord met studie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) weerlegt dat het Belgische gerecht te weinig doet om slachtoffers van verkrachting en seksueel geweld te beschermen. "Ik weet niet waar het rapport zich op baseert, maar de minnelijke schikking is uitgesloten voor misdrijven die een ernstige aantasting inhouden van de lichamelijke integriteit. In dat geval kan dus geen verval van strafvordering worden "afgekocht" door een geldsom te betalen. Dit is dus juist een bescherming tegen geldelijke schikkingen in zaken van ernstig geweld."

Bovendien, zo benadrukt Geens, maakt hij werk van een strengere bestraffing van seksueel geweld dat zijn neerslag zal vinden in het nieuwe strafwetboek. "Het strafwetboek dateert uit de Napoleontische tijd waarin vermogensdelicten veel zwaarder werden bestraft. Dat is uiteraard niet meer van deze tijd."