"Hof spreekt zich niet uit over de kern van het probleem"

Het is een ontgoocheling dat het Europees Hof van Justitie weigert te antwoorden op de vraag of er een humanitair visum uitgereikt moet worden aan een Syrisch gezin. Dat zegt Tristan Wibault, de advocaat van het gezin in een reactie op het arrest van deze ochtend.

"Dit is een grote ontgoocheling. Het Hof weigert te antwoorden op de vraag die werd gesteld en kiest ervoor zich niet over de kern van het probleem uit te spreken door te stellen dat het EU-recht niet van toepassing is", zegt de advocaat.

"De eisers krijgen geen enkel alternatief", stelt Wibault vast. "Ze kunnen niet in Syrië blijven, ze gaan geen smokkelaar betalen, ze kunnen niet in Libanon blijven. Het Hof kiest ervoor zich niet over het probleem uit te spreken, en dat op basis van een extreem formalistisch argument."

Bovendien blijven de rechters die zich over humanitaire visa moeten uitspreken, met dezelfde vragen zitten. "Alle discussies blijven onopgelost. Ik vrees dat het verhaal nog niet ten einde is", zegt Wibault.

De zaak waarover het Hof zich uitsprak, draait niet rond het Syrische gezin met twee kinderen uit Aleppo waarover eind vorig jaar veel te doen was. De zaak in kwestie is wel zeer gelijkaardig. De advocaat van het eerste gezin, Olivier Stein, wenste niet te reageren.