Helft van de Belgische huishoudens bestaat uit 1 persoon tegen 2060

Het aantal singles in België blijft toenemen. Tegen 2060 zal zelfs de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan, dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard op basis van cijfers van het Federaal Planbureau. In Vlaanderen zouden er in 2060 ruim 1,3 miljoen eenpersoonshuishoudens zijn, in Wallonië 840.000 mensen en in Brussel 280.000.

Ter vergelijking: in 2016 bestond 1 op de 3 huishoudens uit 1 persoon, in 2060 gaan we naar de helft. "Die toename kunnen we toeschrijven aan twee groepen", zegt Dimitri Mortelmans, socioloog aan de UAntwerpen. "Er is de vergrijzing. Zowel alleenstaanden als weduwes en weduwnaars willen langer zelfstandig thuis wonen. We willen niet naar een rusthuis." Veel toekomstige singles zijn vrouwen ouder dan tachtig.

De tweede groep: de "Sex and the city"-generatie. "Dat zijn de happy singles die graag alleen wonen in bruisende grootsteden." Het Planbureau ziet ook nog een derde groep: alleenstaande mannen tussen dertig en vijftig jaar. Zij hebben meestal een echtscheiding achter de rug.

Belangrijk om weten bij de cijfers van het Planbureau is dat gescheiden mensen bij wie een kind gedomicilieerd staat, niet onder eenpersoonshuishoudens gerekend worden. Bv. een gescheiden vrouw met twee kinderen waarvan de kinderen ook bij haar gedomicilieerd zijn, valt onder de categorie eenoudergezinnen.

Kleiner gaan wonen zoals in Scandinavië

"Deze resultaten stemmen tot nadenken", zegt Philippe Donnay van het Federaal Planbureau. "Op het vlak van woon- en mobiliteitsbeleid moet rekening gehouden worden met deze verwachting." Johan Rutgeerts, urbanoloog aan de KU Leuven, pleit daarom op termijn voor kleinere wooneenheden. "Woningen van 50 tot 65 m² zoals in Scandinavische landen moeten hun weg in België vinden", zegt hij.

Socioloog Mortelmans treedt hem daar in bij: "Ons woningbestand is voor een groot stuk gericht op woningen mét kinderen. De mensen die ouder worden, blijven daar vaak in wonen. We hebben veel meer aangepaste woningen nodig." Is de overheid daar wel mee bezig? "Je moet op tijd beginnen, een woning moet je plannen. Je moet niet tot 2050 wachten om dan te panikeren. Maar dat wil niet zeggen dat je morgen massaal veel eenpersoonswoningen moet bouwen. Je moet dat planmatig doen." België is niet het enige land dat met zorg kampt. "We volgen een trend. De hele West-Europese samenleving is aan het verouderen. In al die landen zie je de kosten voor rusthuizen stijgen", stelt Mortelmans.

Ook Carla Dejonghe, voorzitster van de vzw All1, hamert er al langer op dat er speciale maatregelen moeten komen voor singles: "Er is nog héél wat werk aan de winkel, zoals kleinere appartementen die betaalbaar zijn. Uiteindelijk hebben alle singles ook een baksteen in de maag. Een eigendom verwerven is vooral voor hen een soort van pensioenplan."

Meest gelezen