Mogelijk oplossing in de maak voor zwembad Het Dolfijntje in Willebroek

Er komt mogelijk een oplossing voor zwembad Het Dolfijntje in Willebroek, waar mensen met hersenschade kunnen zwemmen. Dat zegt coördinator Ludo Deferme. De overheid zou mee een oplossing willen zoeken voor de financiering van het personeel dat wegvalt.

Wekelijks komen enkele tientallen jongeren, volwassenen en bejaarden met een beperking naar het voor hen aangepaste zwembad. Voor de begeleiding heeft het een aantal mensen in dienst. Vroeger werden deze betaald via het gescostatuut (gesubsidieerde contractuelen).

Toen dat systeem werd afgebouwd, voorzag de overheid een compenserende maatregel, maar die was maar geldig voor de huidige personeelsleden, zegt Deferme, die dat naar eigen zeggen pas ontdekte nadat een van de personeelsleden ontslag nam.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukte in de commissie voor Welzijn en Volksgezondheid dat de kwestie van Het Dolfijntje "op zich" niets te maken heeft met de persoonsvolgende financiering, al meent hij dat het voor hen "net een opportuniteit is", als het een vergunde zorgaanbieder is.

"We hebben intussen een gesprek met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het kabinet van de minister gehad", zegt Deferme. "Ze zijn van goede wil. Ze zijn bereid om met ons een dossier te openen om ons te helpen. Een concrete oplossing is er nog niet, maar dit is een piste op weg naar een erkenning."