N-VA: "Europa is aan een groot onheil ontsnapt"

"Het gezond verstand heeft gezegevierd. Europa is aan een groot onheil ontsnapt." Zo reageert de N-VA op de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat EU-lidstaten niet verplicht zijn om een humanitair visum af te geven aan asielzoekers. Ook staatssecretaris voor Asiel Theo Francken zelf is opgetogen. "Yes, gewonnen! Doorzetten helpt", klinkt hij triomfantelijk.

Staatssecretaris Francken voerde een juridische strijd met een Syrisch gezin dat met een humanitair visum naar ons land wilde komen om dan hier asiel aan te vragen. Volgens Francken is hij niet verplicht om zo'n visum te geven. De zaak kwam via de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen tot bij het Europees Hof van Justitie en dat heeft vandaag beslist dat de Europese lidstaten - op basis van Europees recht althans - inderdaad geen visum moéten geven.

"Yess! Gewonnen!", reageerde Francken na de uitspraak op Twitter. Even later volgde ook een filmpje waarin de staatssecretaris zijn tevredenheid uitdrukt. "Het Europees Hof van Justitie geeft ons gelijk in de visumzaak. Dat betekent dat we geen visa moeten afgeven voor asiel in het kader van kort verblijf. Doorzetten helpt. Wij werken verder aan een streng, maar rechtvaardig migratiebeleid. Daarvoor kan u rekenen op deze regering, op mij en mijn partij."

Francken bedankt ook de 13 andere EU-lidstaten en de Europese Commissie die hem in deze zaak hebben gesteund. Ook de andere lidstaten keken namelijk met argusogen naar de uitspraak van het Hof van Justitie. Als de rechters hadden geoordeeld dat asielzoekers recht hebben op een humanitair visum, dan zou dat een danige impact hebben gehad op het Europese asielbeleid.

In dat licht reageert de N-VA als volgt: "Het gezond verstand heeft gezegevierd. Europa is aan een groot onheil, namelijk een oncontroleerbaar nieuw migratiekanaal, ontsnapt." De Nederlandse staatssecretaris voor Veiligheid Klaas Dijkhoff vindt in dat opzicht de uitspraak van het Europese Hof "logisch en goed". Dijkhoff prijst het "goede teamwork" met Theo Francken.

Premier Charles Michel (MR) ziet in de beslissing van het Europees Hof een ondersteuning voor het beleid van zijn regering. "Ons werk gaat voort", aldus Michel op Twitter.