SP.A vraagt excuses van Crevits: "Mensen zijn op hun ziel getrapt en gekwetst"

Oppositiepartij SP.A vraagt excuses van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voor haar uitspraken over allochtone ouders van schoolkinderen. "Mensen zijn op hun ziel getrapt en gekwetst", zei parlementslid Caroline Gennez in het Vlaams Parlement. De minister is het niet eens met de kritiek en wijst op haar beurt naar het bestuursverleden van de SP.A. "Was het allemaal zo goed geweest, dan moesten we ons geen zorgen maken over ongelijkheid."

Crevits richtte zich begin deze week openlijk naar ouders van allochtone origine. Volgens de minister zijn zij vaak nog te weinig betrokken bij de schoolcarrière van hun kinderen, waardoor de resultaten van die kinderen vaak minder goed zijn. "Het is van groot belang dat ouders actief en positief betrokken zijn bij het leren van Nederlands en bij het schoolse gebeuren", zei ze.

"Waarom?"

De uitspraken konden maar op weinig begrip rekenen bij oppositiepartij SP.A, zo blijkt. "Waarom koos u ervoor om één groep te viseren, namelijk ouders met een migratieachtergrond", zo richt Gennez zich tot de minister in het Vlaams Parlement. "U weet net zo goed als ik dat de problemen benoemd moeten worden en dat dat ook wordt gedaan. De resultaten zijn duidelijk: kansarme kinderen en kinderen met migratieroots scoren slechter. Vanuit de SP.A kloppen we al jaren op die nagel en stellen we beleid voor dat daaraan moet werken."

"De analyse is één ding, oplossingen aanreiken een andere", benadrukt Gennez. "U hebt mensen op hun ziel getrapt en mensen gekwetst. Waarom doet u dat? Wij kennen u zo niet. De mensen kennen u zo niet. We roepen u dan ook op om de brokken te lijmen. Dat kan via excuses - wat altijd helend kan werken -, maar daarnaast ook vooral met beleid." Ze verwijst onder meer naar het lerarenkorps, dat niet divers genoeg is volgens haar.

Gennez eindigt met een verwijzing naar internationale Vrouwendag vandaag. "Wat als we honderd jaar geleden vrede hadden genomen met de stelling "ja, er halen niet meer meisjes een diploma, wellicht omdat ouders te weinig betrokken zijn". Hadden we het daarbij moeten laten, mevrouw de minister? Wij denken van niet. Ik had hier anders niet gestaan en u was geen minister van Onderwijs geweest."

Resultaten niet goed

Minister Crevits is het niet eens met die kritiek. "Wie mij kent, weet dat ik altijd de nuance probeer te vinden", zegt ze. "Als we kijken naar de resultaten dan zien we dat ondanks de enorme inspanningen een bepaalde groep jongeren - ook Turkse en Marokkaanse - niet goed zijn. De tweede generatie doet het ook niet beter dan de eerste. We moeten zoeken naar wat we extra kunnen doen."

"We hebben met deze regering al maatregelen genomen", zegt Crevits. "We hebben beslist om de scholen die verhoudingsgewijs meer anderstalige kleuters hebben extra financieel te ondersteunen. We vragen om kleuterparticipatie nog harder op de kaart te zetten en bij de hervorming hebben we beslist om basisgeletterdheid in te voeren."

"Zo vreemd zijn mijn uitspraken niet", benadrukt de minister nog, waarna ze verwijst naar soortgelijke uitspraken van de voormalige topvrouw van het katholiek onderwijs Mieke Van Hecke en Limburgs provinciegouverneur Herman Reynders (SP.A). "Zij (de ouders, nvdr.) die al enorme inspanningen doen, wil ik een hart onder de riem steken. Ik vraag aan alle ouders om zich op eenzelfde manier te engageren. Het zal een positieve bijdrage leveren op het welzijn en de schoolse resultaten van de kinderen."

Allochtone vrouwen

"Weet u wat de grote coming man van uw partij in Antwerpen (Tom Meeuws, nvdr.) gisteren heeft gezegd", vroeg een geërgerde Crevits aan Gennez. "Hij zei dat door mijn uitspraken allochtone vrouwen zijn beledigd. Is ouderbetrokkenheid - voor zover het hier gaat over beledigingen - geen zaak van mannen én vrouwen? Ik kan er niet goed tegen dat SP.A hier doet alsof ze het allemaal zo goed weten. Was het allemaal zo goed geweest, dan moesten we ons geen zorgen maken over ongelijkheid."

In een interview met "Villa Politica" kwam Crevits nog even terug op de uitspraken. "Woorden die je leest, hebben geen toon. Ik heb geen spijt van de uitspraken. Het is goed dat het benoemd is en dat erover gesproken wordt."