Verbod op killerrobots? "We willen toch niet dat zij beslissen over leven en dood"

Wie kent films als "Terminator" of "Robocop" niet? Maar hoe bang moeten we zijn voor zulke killerrobots? In de kamercommissie van Defensie wordt vandaag een resolutie van Groen en Ecolo besproken die zulke killerrobots zou verbieden. "Een beslissing van leven en dood kan je niet reduceren tot een simpel algoritme", stelt Daan Kayser van de Nederlandse vredesbeweging PAX.

Voor alle duidelijkheid: killerrobots zijn vandaag de dag nog geen realiteit. Maar dat kunnen ze binnen enkele jaren wel worden, zegt Daan Kayser van de Nederlandse vredesbeweging PAX, die uitlegt wat killerrobots net zijn.

"Het eerste waar mensen aan denken, is iets als "The Terminator", maar zoiets zal de eerstkomende decennia niet gebeuren en de vraag is of dat ooit zal gebeuren. Killerrobots zijn wapens die zelfstandig doelen kunnen selecteren en aanvallen, zonder betekenisvolle menselijke controle. Waar bij een drone iemand op afstand het wapensysteem nog steeds bestuurt, is dat bij de killerrobot volledig afwezig. Dat vinden wij zorgwekkend."

Geen onderscheid tussen burgers en militairen

Waarom dat zo zorgwekkend is? "Een van onze grootste bezwaren is dat die wapens het onderscheid niet zullen kunnen maken tussen militairen en burgers. Daar heb je immers veel moderne faculteiten nodig, zeker in moderne conflicten waar gewapende groepen er ook uitzien als burgers en geen uniform meer aanhebben."

Op dit ogenblik bestaan deze wapens nog niet, maar verschillende landen zijn ze wel aan het ontwikkelen. Experts en wetenschappers verwachten dat ze over een aantal jaar al realiteit kunnen zijn. De landen die op dit ogenblik met zo'n wapens experimenteren zijn volgens Kayser de Verenigde Staten, Rusland, China en Israël.

"Beslissing over leven en dood die je niet kan reduceren tot simpel algoritme"

Groen en Ecolo willen nu dat er (preventief weliswaar) een verbod komt op die killerrobots en hebben daarvoor een resolutie ingediend die vandaag besproken wordt in de Kamer. 

Kayser benadrukt dat zo'n verbod wel degelijk zin heeft, zelfs al is het een klein land als België dat het voortouw neemt. "In het verleden is al gebleken dat België wel degelijk iets kan doen als klein land. Bij de landmijnen en clusterbommen kwam België als eerste met een nationaal verbod. Zo'n verbod kan een opstapje zijn voor een internationaal verbod. Zolang deze wapens er nog niet zijn, kunnen we ze stoppen."

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt reageerde deze morgen in De Standaard dat hij geen machine wil die beslissingen neemt zonder empathie of menselijkheid. "We mogen de beslissingen over leven en dood nooit overlaten aan een robot. Dat is meer dan één brug te ver." Een ethisch argument waar ook Kayser zich bij aansluit. "Willen we dat machines beslissingen over leven en dood nemen? Nee, dat zouden we niet moeten willen. Dat is een beslissing die je niet kan reduceren tot een simpel algoritme.

Meest gelezen