Wanneer is de verkoop van vastgoed nu wél rechtsgeldig?

Een rechter in Antwerpen heeft in beroep geoordeeld dat de verkoop van vastgoed niet afgesloten kan worden via e-mail. Mails vormen geen voldoende bewijs. Betekent dit dat we voortaan nooit meer de verkoop van onroerend goed kunnen beklinken via mail? En in welke gevallen is de verkoop wél rechtsgeldig. Volstaat bijvoorbeeld nog een gegeven woord? We zetten de mogelijkheden voor u even op een rijtje:
Reporters

Eerst is het goed om weten dat de verkoop van onroerend goed (vastgoed) wettelijk niet anders is vastgelegd dan de verkoop van roerend goed. Zo volstaat een mondeling akkoord in principe bij roerend goed, zoals de verkoop van een auto.

Hoe zit het bij de verkoop van onroerend goed, zoals gronden, huizen of appartementen? De "totstandkoming van een verkoop" daarbij is als koper en verkoper een overeenstemming bereiken over het huis of over de prijs. Dat kan via mail, via sms of evengoed mondeling. De meeste zaken worden ook zo beklonken.

"Maar een probleem ontstaat pas als er discussie is achteraf of een geschil. Dan moet de totstandkoming bewezen worden en dat bewijs moet in principe schriftelijk gebeuren, op papier met een handtekening", legt Wannes Vandenbussche uit, expert Verbintenissenrecht aan de KU Leuven. "Er zijn daar wettelijke versoepelingen op gekomen om contracten via elektronische weg te vergemakkelijken, maar één van die wetten (de wet elektronische handel) bevat nu juist een uitzondering voor de verkoop van vastgoed. Daarin ligt de oorsprong van de controverse.”

Een sms of een mail wordt juridisch geïnterpreteerd als "begin van bewijs". De rechter in Antwerpen heeft in dit geval een letterlijke interpretatie gedaan. "Hij heeft de letter van de wet gevolgd, niet de geest van de wet", zegt Liesbeth Indeherberge, justitiejournaliste bij VRT Nieuws. Het arrest kan voor toekomstige geschillen een precedent vormen, met nadruk op "kan", want elke rechter is vrij te oordelen.

Onze justitieredactie legt uit: kan je nu wel of niet een huis kopen via e-mail?