"Treinongeval Leuven had vermeden kunnen worden met veiligheidssysteem ETCS"

Het treinongeval van drie weken geleden in Leuven had voorkomen kunnen worden als de trein uitgerust geweest zou zijn met het Europees veiligheidssysteem ETCS. Dat systeem controleert voortdurend de snelheid en laat de trein stilvallen als hij te hard rijdt.

Uit de eerste bevindingen van het parket van Leuven blijkt dat de ontspoorde trein bij het vertrek uit Leuven te snel over een wissel reed. "Dat verwondert mij niet", zegt spoorweg-specialist Herman Welter. "Dat is de meest logische verklaring voor dergelijk ongeval. Wissels zijn delicate onderdelen van de spoorinfrastructuur en het is dus absoluut nodig om de opgelegde snelheidsbeperkingen te respecteren."

"Het ongeval had vermeden kunnen worden als de trein uitgerust geweest zou zijn met het Europees veiligheidssysteem ETCS. Dat systeem controleert voortdurend de snelheid van de trein en grijpt in als de trein te snel rijdt over een bepaald traject", zegt Welter.

De spoorlijn tussen Leuven en Brussel is uitgerust met het Europees systeem, maar de ontspoorde trein nog niet, waardoor het dus ook niet werkte. Momenteel is 20 procent van het Belgisch spoornet uitgerust met ETCS. De uitrol van het systeem over het volledige net zou tegen 2022 gerealiseerd moeten zijn. Tegen dan zouden ook alle treinen het systeem aan boord moeten hebben. Momenteel is dat nog maar voor een derde van de treinen het geval.

De machinist van de trein is intussen "te voet gesteld", wat betekent dat hij zijn brevet kwijt is en voorlopig niet meer mag rijden. Er is een intern onderzoek ingesteld en de man zal pas opnieuw kunnen rijden als hij de nodige testen heeft afgelegd.