André Gilles: "Niks vervalst, niks laten verdwijnen"

André Gilles (PS) neemt ontslag als voorzitter van de intercommunale Publifin en uit zijn functies in de deputatie van de provincie Luik. Eerder vandaag raakte bekend dat het parket aanwijzingen heeft dat hij als voorzitter van Publifin de werking van de onderzoekscommissie zou hebben willen verhinderen. Gilles ontkent die aantijgingen met klem.

André Gilles (PS) is de voorzitter van de raad van bestuur van Publifin en zit in het oog van de storm in het schandaal rond de Luikse intercommunale. Vanmorgen had hij moeten verschijnen in de onderzoekscommissie van het Waals Parlement die de affaire moet uitspitten.

Dat is vooralsnog niet gebeurd. Het parket van Luik heeft aan de commissie een document overgemaakt waaruit blijkt dat er aanwijzingen zijn dat Gilles, samen met Stéphane Moreau (PS), CEO van dochterbedrijf Nethys, documenten en dossiers zou hebben vervalst en hebben doen laten verdwijnen.

"De druk van de media is zodanig groot geworden dat ik mezelf moest afvragen wat ik het best zou doen, met als enige bezorgdheid voor ogen, het belang van Publifin, zijn werknemers, zijn klanten en zijn leveranciers", reageert Gilles in een persbericht. "Het is onontbeerlijk dat de rust weerkeert. Vragen stellen over de functionering en de doelstellingen van een intercommunale mag, maar het is ook noodzakelijk dat naar de antwoorden geluisterd kan worden."

Volgens Gilles is dat door het herhaalde "Publifin-bashing" nu onmogelijk. "Het is met consternatie en droefheid dat ik vaststel dat elk rationeel woord, elke rationele verklaring, elk rationeel gesprek niet gehoord worden. Ik ben er mij acuut bewust van dat de onjuiste beschuldigingen aan mijn adres kunnen leiden tot aanvallen op mijn partij, maar ook op de provincie Luik."

"Ik heb daarom beslist om op 30 maart mijn ontslag aan te bieden aan de raad van bestuur van Publifin. Op 31 maart bied ik mijn ontslag aan in mijn functies bij de deputatie van de provincie Luik." Gilles is momenteel voorzitter van het provinciebestuur. Hij neemt ontslag uit vrije wil, "als mijn eigen baas en met opgeheven hoofd".

"Ik heb niks vervalst, niks laten verdwijnen"

In het persbericht herhaalt Gilles nogmaals "dat ik geen enkele regel overtreden heb, dat ik niets te verbergen heb, en dat ik mij niet moet schamen over het werk dat Publifin tot nu toe verricht heeft."

Gilles komt ook terug op de aantijgingen die de procureur van Luik aan de onderzoekscommissie overgemaakt heeft. Hij verklaart "zeer nadrukkelijk" dat hij op 22 februari niet op de hoofdzetel van Publifin geweest is, dat hij op geen enkel moment "valse" documenten heeft laten opmaken voor de commissie, en dat hij nooit gevraagd heeft om documenten te laten verdwijnen.

"Deze informatie verspreiden op de dag dat ik door de commissie gehoord zou worden kan geen ander doel hebben dan mijn eer te beschadigen, en de eer van de instellingen waar ik deel van uitmaak."

Meest gelezen