Een onderscheiding is niet hetzelfde aan elke Vlaamse universiteit

De Vlaamse universiteiten hanteren verschillende percentages voor het toekennen van een graad van verdienste: onderscheiding, grote onderscheiding en grootste onderscheiding. Dat schrijft het Leuvense studentenblad Veto.

Het aantal punten dat nodig is om een bepaalde graad te halen kan tot drie procentpunt verschillen.

  UAntwerpen KU Leuven UGent UHasselt VUB
Percentages graden
Onderscheiding 65% 68% 67,5% 68% 68%
Grote onderscheiding 75% 77% 75% 77% 77%
Grootste onderscheiding 85% 85% 82,5% 85% 85%

 

De soms minieme verschillen voor het toekennen van een graad zijn historisch gegroeid. In het verleden waren er zelfs andere  criteria voor het toekennen van graden tussen de verschillende faculteiten van een universiteit. Op een bepaald ogenblik is besloten dat de uniformiseren. In Leuven speelde ook de bekommernis dat de universiteit de studenten niet te veel wilde benadelen ten opzichte van de andere instellingen.

Dat er verschillen zijn tussen de universiteiten is op zich niet onwettelijk. Het Vlaams Onderwijsdecreet geeft immers een grote autonomie aan de universiteiten die in hun onderwijs- of examenreglement zelf mogen bepalen onder welke voorwaarden zij een student willen belonen met een graad.

Bovendien wordt het belang van een graad alsmaar kleiner. Voor studenten houdt het nog een zekere vorm van erkenning in, maar de tijd dat het binnenhalen van beurzen enkel gebeurde op basis van een graad of dat bedrijven alleen studenten met minstens een onderscheiding uitnodigden voor een gesprek is ver voorbij. Bij de aanwerving van een werknemer kijken de bedrijven immers naar een hele reeks van factoren, niet alleen naar de graad.

Toch ziet het er niet naar uit dat de graden in de nabije toekomst afgeschaft zullen worden of geharmoniseerd. Binnen de VLIR - het overlegorgaan tussen de verschillende universiteiten - heeft een werkgroep wel eens gekeken naar zo'n harmonisatie, maar daar is niets van gekomen. Het besluit was dat er meer spoedeisende zaken zijn die meer aandacht verdienen dan het wijzigen van een traditie die voor elke instelling individueel historisch gegroeid is.

Niet vergelijken

De rector van de KU Leuven relativeert het belang van de graden. "Het is vooral belangrijk om te beseffen dat elke universiteit een eigen traditie heeft in dit verband en je moet dat niet met andere universiteiten vergelijken, dat is iets wat wij absoluut niet doen", zegt Torfs.

"Wij proberen onze eigen standaarden naar voor te schuiven en houden vast aan onze lange traditie van kwaliteit. De andere universiteiten zijn vrij om dat ook te doen. Er is geen uniformiteit, elke universiteit heeft zijn eigen kleur."

De werkgevers zullen trouwens misschien meer belang hechten aan welke universiteit een sollicitant heeft gestudeerd, dan aan zijn graad.

"Waar we wel op moeten letten is dat er geen te grote verschillen ontstaan tussen de verschillende faculteiten binnen onze universiteit. Dat is wel iets waarover we kunnen nadenken, maar een vergelijking met andere universiteiten, daar doen wij niet aan mee. Wij hebben vrijheid van onderwijs, autonomie, en ieder zoekt het op zijn eigen manier uit", besluit Torfs.

NICOLAS MAETERLINCK