Furlan: "Niet enkel PS betrokken in Publifin-schandaal, ook de andere partijen"

De voormalige Waalse minister van Lokale Besturen Paul Furlan heeft vanavond de verantwoordelijkheid van zijn partij PS in het Publifin-schandaal opengetrokken naar de andere traditionele Franstalige partijen. Furlan ontkent ook dat er een systeem is waarbij bedrijven en gemeenten gefinancierd worden door te hoge facturen voor energie en tv-distributie zoals het magazine "Le Vif" beweert.

Terzake kon vanavond Paul Furlan strikken voor het eerste interview sinds zijn ontslag als minister van Lokale Besturen in de Waalse regering. Furlan ontkent overigens dat hij ontslag heeft moeten nemen, hij heeft dat naar eigen zeggen enkel gedaan op eigen initiatief omdat hij zich politiek verantwoordelijk voelt voor wat er misging bij Publifin en dochteronderneming Nethys.

Furlan verdedigde met stelling zijn partij, de PS, en stelde dat ook de andere grote partijen zoals de liberale MR, de groenen van Ecolo en de CDH (ex-christendemocraten) mee betrokken zijn in de affaire. Nethys is onder meer mee opgezet door Ecolo en de MR is betrokken bij affaires in Luik, zegt hij.

De ex-minister klopt zich overigens op de borst en vindt dat er nu vooral nood is aan een hersteloperatie en de Waalse regering is daar onder leiding van de PS volop mee bezig, zegt hij.

Over het gerechtelijk onderzoek naar de misbruiken, kan en wil hij niets zeggen. Dat is de taak van de justitie, vindt Furlan. Wel merkt hij op dat hij als minister de voogdij had over duizenden lokale politici en duizenden mandaten. Hij kon dus niet van alles op de hoogte zijn. Er zijn weliswaar zware feiten gepleegd, maar wel door een minderheid van de lokale politici, zegt hij.

"Geen systeem van uitbuiting via hoge facturen"

De nieuwe en toch wel zware beschuldigingen van het magazine "Le Vif" dat er een echt systeem is waarbij de gezinnen via te hoge facturen mee bedrijven als Electrabel en de gemeenten financieren, vindt Furlan uit de lucht gegrepen.

De journalisten van het magazine gooien verschillende zaken op een hoop, vindt hij. Zo is geknoei bij de intercommunales weliswaar de verantwoordelijkheid van de lokale besturen en indirect van de Waalse overheid die de voogdij heeft over die besturen.

Anderzijds zijn nucleaire centrales en windmolenparken de verantwoordelijkheid van de federale regering (waar de PS niet inzit). Het is die "antisociale" regering die volgens de PS'er Furlan veel ergere dingen voor de consument doet dat de intercommunales of de Waalse regering (waarvan de PS de leiding heeft), onder meer door de verhoging van de btw op elektriciteit van 6 naar 21%.

Bovendien zou energie voor de PS-politicus veel duurder zijn als die in plaats van de intercommunales in handen zou worden gegeven worden van privébedrijven die een hoger dividend willen.