"Geen 22 uur voor de klas zonder studie naar taakbelasting leraar"

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft de onderwijsvakbonden dinsdag uitgenodigd om het gesprek over het loopbaanpact voort te zetten. De bonden hadden zelf vandaag als ultimatum gesteld aan de minister. "De minister zal extra moeten investeren om de job van leerkracht aantrekkelijker te maken", zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsvakbond COC in "De ochtend" op Radio 1.
HOUIN / BSIP

Enkele weken geleden sprong het overleg met het onderwijsveld over het loopbaanpact af. Die overeenkomst moet de job van leerkracht aantrekkelijker maken. Zo moet het voor beginnende leerkrachten makkelijker worden aan een lesopdracht te geraken. Oudere collega's moeten dan weer de kans krijgen het wat kalmer aan te doen. In ruil vroeg de minister dat leerkrachten in de tweede en derde graad 22 uur zouden lesgeven in plaats van nu respectievelijk 21 en 20 uur. De bonden zagen dat niet zitten en eisten dat Crevits geld op tafel legt voor maatregelen om het beroep aantrekkelijker te maken. Bedragen van 300 tot 350 miljoen circuleerden.

De minister reageerde eerder al koel op het ultimatum van 10 maart en verklaarde dat ze zich niet zou laten chanteren. Het overleg verloopt dus volgens haar agenda. Het gemeenschappelijk vakbondsfront kreeg een uitnodiging tot gesprek op dinsdag 14 maart en zal daarop ingaan.

De werkdruk is hoog

Koen Van Kerkhoven van de christelijke onderwijsvakbond COC reageerde vanmorgen in het Radio 1 programma "De ochtend" op het uitgestelde overleg. "Wij hopen dat de minister vandaag gebruik maakt van de Vlaamse regering om binnen de coalitiepartners een oplossing te vinden voor de impasse waarin wij ons bevinden. In het financieringsmechanisme dat de minister voorstelt laat ze de leraren zelf die oplossing betalen. De minister stelt terecht zelf voor eerst een studie te doen die de taakbelasting van de leraar onderzoekt."

"Wij willen die taakbelasting eerst kennen. Wij zijn er van overtuigd dat die taakbelasting nu al zeer hoog is. De werkdruk is hoog, er is het toenemend aantal zorgleerlingen, het planlastverhaal, de juridisering en de problematiek rond de pensioenen van de leraren. Dat uit zich onder meer in 9 procent meer ziekteverzuim in 2016 ten opzichte van 2015. Eén tot twee contacturen meer per week vertaalt zich in een halve dag extra werk per week. Die lesuren moeten niet alleen worden gegeven, maar moeten ook worden voorbereid. Daar hangen bovendien evaluaties aan vast en gesprekken in klassenraden. Dat betekent dus veel meer extra uren voor de leerkracht dan het ene uur dat de minister voorstelt", zegt Van Kerkhoven van het COC.

Dinsdag in actiemodus?

"Als de minister dinsdag zou beslissen dat die 22 uur er komt, vooraleer de studie rond taakbelasting wordt aangevangen, zullen wij onmiddellijk in actiemodus schieten en een plan uitwerken", aldus Van Kerkhoven. Over eventuele stakingen spreekt hij zich niet uit.
ACOD Onderwijs, COC, COV en VSOA Onderwijs herhalen dat de eerder voorgestelde financieringswijze voor hen niet bespreekbaar is. "Als de Vlaamse regering een loopbaanpact wenst, zal ze met geld over de brug moeten komen."

"Binnen enkele jaren hebben wij nood aan 6.000 extra leraren per jaar. Als de minister gelooft in de aantrekkelijkheid van de job van leraar, dan zal zij moeten prioriteiten leggen en daarin investeren. Anders dreigen we in een situatie te komen dat de kwaliteit van ons onderwijs volledig wegzinkt", aldus Van Kerkoven.
 

Jasper Jacobs