Buurtbewoners geven strijd tegen gevangenis Haren niet op

Het Comité van Haren trekt opnieuw naar de Raad van State om de milieuvergunning voor de bouw van de gevangenis in Haren te laten schorsen.

Die milieuvergunning werd gisteravond afgeleverd door de Brusselse regering. Nadat eerder al een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd, lijkt de bouw van de megagevangenis in Haren definitief te kunnen beginnen, maar de buurtbewoners in het Comité van Haren leggen zich hier niet bij neer.

"We gaan vanavond of morgen een beroep tot nietigverklaring en een beroep tot schorsing indienen bij de Raad van State", aldus Jean-Baptiste Godinot, lid van de vzw Respire, partner van het Comité van Haren. Het geloof dat hun beroep ingewilligd zal worden bij de Raad van State is er. Eind 2015 werd een eerste milieuvergunning die door Leefmilieu Brussel werd ingediend namelijk afgewezen door het Milieucollege van het Brussels Gewest, nadat er een beroep was aangetekend.

Toen kwam de afwijzing er omdat de studie zich enkel concentreerde op de site in Haren, zonder alternatieven te bekijken, zoals de mogelijkheid tot renovatie van de gevangenissen in Sint-Gillis en Vorst. "Bovendien betekent de bouw van de gevangenis dat ze 19 hectare aan uitzonderlijke biodiversiteit volledig gaan vernietigen, dat staat zo in de impactstudie", aldus Godinot.