De begrotingszoektocht in vier vragen en antwoorden

313 miljoen euro. Zoveel heeft de regering-Michel nodig om de begroting op koers te houden. VRT-journalist Bart Verhulst legt de kwestie uit aan de hand van vier vragen.

1. Valt 313 miljoen euro mee?

"313 miljoen euro valt absoluut goed mee. We hebben al erger gekend bij begrotingscontroles die dienen om na te kijken of de regering nog op koers zit. Het zijn de federale topambtenaren van het monitoringcomité die het bedrag berekend hebben. Zij komen uit bij wat minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) een kleine inspanning noemt. Nog voor de begrotingscontrole zelf moet beginnen, zegt ze zelfs dat het begrotingstraject onder controle is. Ze wijt de resultaten aan het economische beleid van de regering."

2. Hoe komt het dat het "maar" 313 miljoen euro is?

"De regering moet meer uitgeven aan rentelasten en aan de sociale zekerheid en bovendien vallen de belastinginkomsten wat lager uit. Maar de regering-Michel is vooruitziend geweest. Toen ze eind vorig jaar de begroting voor 2017 opstelde, heeft ze een buffer aangelegd van 739 miljoen euro, voor mocht er iets mislopen in de loop van het jaar."

"Als de regering die buffer nu helemaal opgebruikt, moet ze dus nog ruim 300 miljoen euro vinden. Als ze hem niet opgebruikt en er volledig zou afblijven, moet de regering meer dan een miljard euro vinden. Die buffer zal wel nog aanleiding tot discussie zijn."

"Bij N-VA is immers het geluid te horen dat er beter van die buffer afgebleven wordt. Zij redeneren dat het tenslotte nog maar maart is. De partij wil dat er extra bespaard wordt op de uitgaven om het gat verder te verkleinen. CD&V op haar beurt stelt: "De buffer is er, gebruik hem dan ook." De vragen die nu dus nog moeten behandeld worden: Moeten we hem helemaal of gedeeltelijk opgebruiken? Waarvoor wel, waarvoor niet?"

3. Gaat iedereen - ook Europa - tevreden zijn wanneer het geld gevonden is?

"Dat blijft afwachten. België heeft eind vorig jaar een tik op de vingers gekregen van Europa over de begroting van dit jaar - die van alle overheden samen weliswaar. Die begroting zou immers het risico lopen niet te voldoen aan de Europese regels. Europa zei toen ook dat het tekort groter zou zijn dan wat België er zelf van maakte. Intussen is het wel duidelijk geworden dat de economie het dit jaar iets beter zal doen dan verwacht. Maar het blijft afwachten wat het oordeel van Europa zal zijn."

4. Wanneer begint de regering eraan?

"Dit weekend komen ze een eerste keer samen, om elkaar in de ogen te kijken. Maar geweldig diep zal er niet gekeken moeten worden. Vooral ook omdat de discussie over de verlaging van de vennootschapsbelasting en een meerwaardebelasting op aandelen pas tegen de zomer gevoerd zal worden."