De wortel en de stok: VDAB vraagt tijd, maar is bereid om bij te sturen

Fons Leroy, de topman van de VDAB, heeft gezegd dat zijn dienst bereid is om met de sociale partners samen te zitten om te kijken of zogenoemde passieve werklozen sneller sancties moeten krijgen. Anderzijds zegt hij dat de nieuwe aanpak werkt, maar dat er tijd nodig is. Leroy antwoordde op kritiek van werkgevers en minister van Werk Philippe Muyters, dat de VDAB te weinig sancties zou opleggen aan werklozen die te weinig moeite doen.

De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) lag gisteren zwaar onder vuur bij werkgeversorganisaties zoals Voka en Unizo, omdat ze onvoldoende sancties zou opleggen aan werklozen die te weinig moeite doen om aan een job te raken. Zelfs Vlaams minister van Werk Philippe Muyters had kritiek, en heeft de VDAB om een concreet actieplan gevraagd.

Unizo noemde de daling van het aantal sancties voor te passieve werkzoekenden "onbegrijpelijk", Voka est "strengere regels en strikter toezicht op werklozen".

De Waalse tegenhanger van de VDAB, Forem, blijkt een veelvoud van sancties te hebben opgelegd: ongeveer 5.000 tegenover 679 in Vlaanderen vorig jaar.

"Bemiddelaar moet alle wapens in handen hebben"

De VDAB erfde de controlebevoegdheid op 1 januari vorig jaar door de verdere federalisering. "We hebben expliciet voor een andere aanpak gekozen", vertelt Leroy in De Ochtend. "We hebben gebroken met het verleden waarin de controle en de bemiddeling apart werden georganiseerd zoals bijvoorbeeld Wallonië doet. Voor ons moet de bemiddelaar alle wapens in handen hebben om werkzoekenden te activeren en te motiveren. Dus niet enkel de wortel, maar ook de stok als het nodig."

Leroy (foto) noemt de Vlaamse aanpak "de juiste principiële keuze", maar vraagt ook wat tijd omdat de bemiddelaars helemaal anders moeten gaan werken.

Dat werkt, maar er is tijd nodig voor deze cultuurwijziging, zegt Leroy: "Onze bemiddelaars zijn nu niet enkel met de wortel bezig, maar ook met de stok. Ik zie ook in de cijfers van 2016 en het begin van 2017 dat we veel consequenter worden door de wortel en de stok te combineren. Voor ons gaat het niet om hard of zacht, maar om consequent activeren."

"Samenzitten met sociale partners om bij te sturen"

De performantie van de bemiddelingsaanpak van de VDAB is gestegen, maakt Leroy zich sterk: "Dat staat als een paal boven water. We hebben meer uitstroom naar opleidingen, meer mensen in begeleiding, veel werkzoekenden die via werkervaring en werkplekleren aan een job raken... Maar bij degenen die niet aan boord raken: daar hebben we nog werk voor de boeg, dat ga ik niet ontkennen."

Daar is nog ruimte om bij te sturen, zegt Leroy, om instrumenten eventueel anders te gebruiken. "We gaan met de sociale partners het hele proces ontleden en kijken of het evenwicht (tussen activeren en sancties opleggen) gegarandeerd wordt."