Gents koppel machteloos tegen groep krakers in hun huis

Een koppel uit Gent staat machteloos tegen een groep krakers die sinds enkele weken in hun huis verblijft. Het koppel verblijft in Vietnam voor het werk. Deze week kregen ze van de buurvrouw te horen dat een tiental Roma nu zonder hun toestemming in het huis woont dat ze twee maanden geleden kochten en waar ze gedomicilieerd zijn.

Sarah Braeye zette haar verhaal zelf op Facebook (zie hieronder). "Ze hebben gewoon het slot van onze voordeur geforceerd. Intussen horen we van de buurvrouw dat er geklop is, ze komen met planken naar buiten. Onze meubels staan daar ook. We weten niet wat er daar gebeurt."

Termont: "Ik heb als burgemeester geen wettelijke middelen om op te treden"

Het koppel schreef ook een brief naar burgemeester Daniël Termont die hen liet weten dat "kraken momenteel geen strafrechtelijke inbreuk is", "hoewel er reeds verschillende voorstellen werden ingediend om dit te wijzigen". "De krakers kunnen enkel en alleen worden uitgedreven door middel van een gerechtelijke beslissing, indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt."

Er zijn ook al getuigenissen binnengelopen van andere mensen die zeggen dat ze hetzelfde hebben meegemaakt. "Er is het verhaal van een bejaarde die twee weken in het hospitaal lag en daarna was haar huis ingenomen", zegt burgemeester Termont. "Ik vind dat de krakers daar manu militari zouden moeten buitengezet worden. Maar ik heb als burgemeester geen wettelijke middelen om daartegen op te treden."

De politie kan naar eigen zeggen alleen maar vaststellen dat er krakers zitten. De eigenaars moeten nu via een procedure bij de vrederechter proberen om hen uit hun huis te krijgen. "Wij moeten ons ook houden aan de wetten en de richtlijnen en wij gaan ook de uitspraak van het kortgeding moeten afwachten", reageert Liesbeth De Pauw van de Gentse politie.

"Geen klassiek geval van kraken"

Geert Inslegers, de woordvoerder van de Vlaamse huurdersbond, benadrukt in "De Wereld Vandaag" op Radio 1 dat dit eigenlijk geen klassiek geval van kraken is. "Normaal spreken we van kraken wanneer men een woning betrekt die niet bewoond is en leeg staat. Dit is geen klassiek geval van kraken. Het woonrecht van die mensen wordt eigenlijk aangetast. Dit is een geval van inbraak. Het binnendringen van een woning is op zich al strafbaar."

De eigenaars staan volgens hem dan ook niet helemaal machteloos. Hij raadt aan dat ze zich het best richten tot een rechtbank. "Als men werkelijk een snelle procedure wil, kiest men voor de burgerrechtelijke weg en vraagt men aan de vrederechter dat die krakers uitgedreven worden, desnoods met behulp van de openbare macht." De rechtbank moet logischerwijs wel onderzoeken wie de rechtmatige eigenaar is.

En ook burgemeester Termont kan volgens hem wel iets doen. "De burgemeester - vanuit zijn bevoegdheid als burgemeester - kan niet optreden, maar zijn politie kan wel PV's opmaken en de nodige vaststellingen doen."

Kraken binnenkort strafbaar?

Zowel CD&V als Open VLD hebben een wetsvoorstel ingediend om het kraken van een woning strafbaar te maken. In de vorige legislatuur werd al voorgesteld om kraken strafbaar te stellen, maar die tekst raakte niet behandeld. De twee partijen hebben nu nieuwe voorstellen ingediend.

"De bestaande burgerlijke procedure dient snellere termijnen te krijgen om krakers buiten te krijgen", stelt Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld). "Kraken wordt ook strafbaar gesteld en er wordt een strafrechtelijke procedure geïnstalleerd."

Op dit moment kunnen de politiediensten niets doen, ook al leidt het kraken tot gevaarlijke situaties in het pand of tot overlast in de buurt, zegt Lachaert. "Met ons voorstel zullen burgemeesters wel kunnen optreden."

Meest gelezen