Instellingen trekken naar RvS tegen systeem persoonsvolgende financiering

Drie instellingen voor personen met een handicap trekken naar de Raad van State (RvS) tegen het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF), omdat ze van oordeel zijn dat dat systeem het gelijkheidsbeginsel schendt. Dat heeft Belga uit goede bron vernomen. Het nieuws wordt ook bevestigd door Mario Vanhaeren, algemeen directeur bij de vzw Oostrem in Herent, die de zaak van de drie instellingen in kwestie ondersteunt.
© 2016 - Bas de Meijer / HH

De drie instellingen zijn Vesta in Sint-Niklaas, vzw Den Dries uit Evergem en Begeleid Wonen Pajottenland. De persoonsvolgende financiering ging begin dit jaar in voor meerderjarige personen met een handicap. In plaats van een rechtstreekse subsidiëring van de instellingen door de Vlaamse overheid, krijgen de personen met een handicap nu zelf een budget toebedeeld, op basis van hun zorgzwaarte. Dat budget kunnen zij dan besteden in een instelling naar keuze.

Omdat sommige instellingen om historische redenen meer middelen kregen dan anderen, beloofde minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) om die scheeftrekking samen met de invoering van de PVF te corrigeren. De bedoeling was dat instellingen die eigenlijk te veel kregen in een periode van vier jaar, een deel van hun middelen zouden doorschuiven naar wie te weinig kreeg.

Dat gebeurt nu echter niet: de middelen die de instellingen in 2016 nog rechtstreeks van de overheid kregen, worden nu verdeeld over de gebruikers. Instellingen die historisch te veel kregen, geven voorlopig dus niets af.

Het gevolg is dat een persoon met eenzelfde zorgzwaarte in de ene voorziening een hoger budget krijgt toegewezen dan in de andere. Drie instellingen vinden dat een schending van het gelijkheidsbeginsel en trekken naar de Raad van State.

Reacties

Het kabinet-Vandeurzen is naar eigen zeggen op de hoogte van de démarche van de instellingen, maar wil voorlopig niet reageren.

Bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) willen ze niet spreken van ongelijkheid tussen de gebruikers. Daar wijzen ze erop dat ervoor gekozen werd mensen met een handicap continuïteit van hun ondersteuning te garanderen. "Zij behouden hun rechten en kunnen nu veel meer doen met hun budget. Tussen voorzieningen is er al zeer lang een historische ongelijkheid waarvan de correctie, mee op vraag van en in samenwerking met die voorzieningen en alle andere betrokken actoren in een taskforce wordt voorbereid. Deze ongelijkheid heeft dus niets te maken met de persoonsvolgend financiering."

Een taskforce met vertegenwoordigers van het kabinet, de gebruikers, de werkgevers en de voorzieningen zelf is "actief aan het werk om een oplossing te vinden, zonder dat er gevolgen zijn voor gebruikers of werknemers op het vlak van zorg". Die oplossing zou tegen deze zomer voorgesteld moeten kunnen worden.