Regering moet voor begroting op zoek naar 313 miljoen

Het ziet ernaar uit dat de regering Michel op dit moment 313 miljoen euro moet vinden om de begroting op koers te houden. Om de inspanning te beperken tot ruim 313 miljoen, moet de regering wel haar buffer voor tegenvallers van 739 miljoen helemaal opgebruiken. De N-VA pleit ervoor om wat meer te besparen, omdat het nog te vroeg in het jaar is om de buffer helemaal op te gebruiken.
Minister van Begroting Wilmès.

Het cijfer van 313 miljoen euro komt uit het rapport van het monitoringcomité, en het is bevestigd door minister van Begroting Sophie Wilmès (MR). Het bedrag zou hoger kunnen uitvallen indien beslist wordt om de aangelegde buffer van 739 miljoen euro niet of slechts deels te gebruiken. Eerder deze week circuleerde in de media nog het bedrag van 500 miljoen euro, maar de topambtenaren uit het monitoringcomité komen dus lager uit.

Concreet is volgens het monitoringcomité dus 313 miljoen euro nodig om het structureel saldo met 1,2 procent van het bbp te verbeteren tegenover 2015, zoals voorzien bij de opmaak van de begroting 2017. Het structureel saldo is een begrotingssaldo dat in principe houdbaar is over de jaren heen,  gecorrigeerd voor zuiver conjuncturele of uitzonderlijke elementen. Bij het structureel saldo wordt wel rekening gehouden met de potentiële groei van de economie maar niet met louter conjuncturele invloeden en eenmalige en tijdelijke inkomsten en uitgaven.

Het monitoringcomité gaat daarbij uit van een hogere groei - 1,4 procent in plaats van 1,2 procent - en de verwachte creatie van 32.700 extra jobs voor 2016-2017.

Uit het rapport blijkt dat de uitgaven hoger uitvallen dan voorzien,  voornamelijk door de 194 miljoen euro aan meeruitgaven door de snellere overschrijding van de spilindex, en onder meer door hogere interestlasten (193 miljoen) en hogere uitgaven in de sociale zekerheid (177 miljoen), en hogere afdrachten aan de EU hoger uit (71 miljoen). 

Anderzijds komt er ook minder binnen via de fiscale ontvangsten (146 miljoen). De bijdragen in de sociale zekerheid zijn wel beter, maar de alternatieve financiering doet het dan weer wat minder.

"Beperkt bedrag"

Het uiteindelijke gat van 313 miljoen euro noemt minister van Begroting Wilmès "een beperkt bedrag vergeleken met het globale budget en met eerdere begrotingscontroles".

Volgens haar is dat te danken aan "de positieve economische dynamiek die werd aangewakkerd door de regering. De jobs zijn er, de ondernemingsdynamiek bevestigt zich, de consumptie herleeft. Het is normaal dat we daar stapsgewijs de begrotingsvruchten van beginnen plukken."

Buffer

Belangrijk om op te merken is wel dat de inspanning enkel beperkt kan blijven tot 313 miljoen euro, als de volledige buffer van 739 miljoen euro meteen wordt opgesoupeerd. 

De regeringspartij N-VA pleit ervoor om niet meteen alles aan te wenden en meer te besparen. De partij vindt het nog te vroeg in het jaar om nu al de hele buffer voor tegenslagen op te gebruiken.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt alvast dat de 313 miljoen euro "maar mogelijk is omdat de buffer die op mijn initiatief werd ingeschreven bij de begrotingsopmaak, nu meer comfort geeft". Hij benadrukt tegelijk dat het structureel tekort dit jaar voor het eerst sinds de financiële crisis in 2008 "net onder de 1 procent van het bbp duikt".

Minister Wilmès merkt tot slot op dat het rapport slechts de start is van de begrotingsdebatten binnen de regering. "Werkgroepen zullen het resultaat van het rapport vanaf morgen lijn per lijn analyseren", aldus nog de minister. In regeringskringen klinkt het intussen dat ook de topministers morgen om 15 uur een eerste keer zullen samenkomen in het kernkabinet.