Crombez over mandaten: "Als je het niet oké vindt, vertrek je best"

De SP.A-politici zullen nog maximaal 3 mandaten in intercommunales en vzw's mogen hebben. Dat is goedgekeurd op het partijcongres in Brugge. Ze zullen ook alle publieke inkomsten moeten bekendmaken en er komt ook een loonplafond. Voorzitter John Crombez sprak duidelijke taal.

De partijleden bogen zich vanmorgen over nieuwe deontologische regels voor de socialistische mandatarissen. Het thema is brandend actueel, na de deining over politici die riante vergoedingen opstreken door een zitje in allerlei raden. Ook de SP.A bleef daarbij niet buiten schot.

"SP.A'ers mogen nog maar drie extra mandaten hebben in intercommunales of vzw's. Het gaat zowel om bezoldigde als onbezoldigde mandaten. De motivatie is dat je niet meer dan drie mandaten goed kan doen, laat staan veertig zoals sommige politici nu", zegt Wetstraat-journalist Johny Vansevenant.

Inkomen voor mandatarissen plafonneren op 6.600 euro netto

De leden keurden het voorstel goed om het maximale inkomen voor mandatarissen op 6.600 euro netto te plafonneren. Vanaf volgend jaar gaat daar nog eens 400 euro af. Dat plafond zou nu een impact hebben op een veertigtal mandatarissen. Het voorstel van Jongsocialisten om een maximum van 5.600 euro netto op te leggen, werd op het congres weggestemd.

"Ze moeten al hun publieke inkomsten op de site van de SP.A bekendmaken. Er komt ook een loonplafond, wellicht 6.600 euro maximaal netto per maand. Vanaf 2018 wordt dat 6.200 euro. Ook zal de uitbetaling niet meer via fiscaal vriendelijke bedrijfjes mogen gebeuren", aldus Vansevenant.

"Er is ook een ontwerp van decreet dat de burgemeesters en schepenen gratis moeten zitten in intercommunales. Ze worden toch al betaald, is de redenering. Ook moeten 1.000 mandaten in intercommunales verdwijnen."

Tijdens zijn aansluitende speech sprak voorzitter Crombez duidelijke taal. "Na vandaag kan niemand nog zeggen: ik wist het niet. Als je dit niet oké vindt, dan vertrek je best. Als je een constructie gebruikt om je loon te ontvangen, dan is daar de deur. Als je in de politiek zit voor het geld, dan heb je bij de SP.A niets te zoeken", luidde het onder luid applaus uit de zaal.