Huurdersbond: "Binnendringen in woning is nu al strafbaar"

Naar aanleiding van de zaak in Gent waarbij een tiental Roma een huis ingenomen hebben, worden er wetsvoorstellen ingediend om kraken strafbaar te stellen. De huurdersbond is daar geen voorstander van, want dat zou ten koste kunnen gaan van onschuldigen zoals daklozen. Bovendien zijn feiten zoals die in Gent nu al strafbaar, zegt de bond.

Volgens Geert Inslegers, de woordvoerder van de huurderbond, gaat het hier niet om een klassiek geval van kraken. Bij kraken gaat het om een woning die niet bewoond wordt en leeg staat, en dat is hier niet het geval, zei Inslegers.

De feiten die in Gent gepleegd zijn, zijn nu al strafbaar, zegt hij. "Het woonrecht van die mensen wordt eigenlijk aangetast. Dit is een geval van inbraak. Het binnendringen  van een woning is op zich al strafbaar."

Inslegers denkt dan ook dat de eigenaars niet machteloos staan. "Als ze werkelijk een snelle procedure willen, kiezen ze voor de burgerrechtelijke weg en vragen ze de vrederechter dat de krakers uitgedreven worden, desnoods met behulp van de openbare macht", zo zei hij op Radio 1. 

Wel is het nu zo dat er steeds een bevel van een rechter is om iemand uit een woning te zetten, en dat is ook grondwettelijk verankerd.

Daklozen

Dat er steeds een bevel van een rechter nodig is, vindt de huurdersbond een goede zaak, en door het verruimen van de strafbaarstelling tot elke vorm van kraken van een pand, ook wanneer dit leeg staat en ook wanneer het niet om een woning gaat, zou men zich op glad ijs begeven. 

De ene kraker is de andere niet, zegt de huurderbond, en kraken kan een protest zijn tegen leegstand om speculatieve redenen, een politieke actie, en in sommige gevallen houden de bezetters het pand in stand, onderhouden ze het, en verbeteren ze het zelfs.

De strafbaarstelling dreigt ook iedereen te viseren die uit armoede gaat kraken, en zelfs daklozen die beschutting zoeken tegen de vrieskou. De huurdersbond wijst er op dat er in januari 2014 in Vlaanderen meer dan 400 mensen in de winteropvang geweigerd werden omdat er geen plaats meer was.

Daarom is de huurdersbond niet te vinden voor een verruiming van de strafbaarheidsstelling. Wel vindt de bond dat het een goede zaak zou gaan om in het geval van een flagrante inreuk op het woonrecht van een bewoonde woning, zoals dat nu in Gent het geval is, dat men zou kunnen werken met een spoedprocedure, maar wel nog steeds met een bevel van een rechter.