Van Overtveldt wijst CD&V met de vinger: "Tegenhouden vennootschapsbelasting kost jobs"

Het dossier van de hervorming van de vennootschapsbelasting zit muurvast sinds CD&V ze koppelde aan een meerwaardebelasting. Een onwijs manoeuvre, stelt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een interview met De Tijd. "Diegene die de vennootschapsbelasting tegenhoudt, moet weten dat dat jobs kost." Nog volgens de minister zal de hervorming allicht voor 2018 zijn.
Nicolas Maeterlinck

Na het veto van CD&V vorig jaar werd het dossier van de hervorming van de vennootschapsbelasting in handen gegeven van premier Charles Michel (MR). Sindsdien werd er in stilte aan voortgewerkt en liggen volgens Van Overtveldt alle wetteksten klaar om de hervorming door te voeren.

De minister maakt zich dan ook sterk dat de hervorming volgend jaar zal kunnen worden doorgevoerd. "Toen ik er een jaar geleden mee afkwam, werd er nog mee gelachen. Maar nu kunnen we stilaan zeggen dat er een zeer breed gedragen consensus is over de noodzaak ervan. Zowel in als buiten de politiek."

Investeringsklimaat

Uitstel mag in dit geval dan wel geen afstel betekenen, maar op het vlak van werkgelegenheid zullen de gevolgen zich laten voelen, aldus nog Van Overtveldt. "Jobs worden gecreëerd op basis van het investeringsklimaat. Als dat niet goed is, komen er geen jobs bij." (...) "Daarom is het jammer dat één partij de hervorming heeft gekoppeld aan andere dossiers."

Van Overtveldt wijst er nog op dat de hervorming wat hem betreft geld mag kosten. "Het moet niet budgettair neutraal zijn".

Michel: "Niet met vuur spelen"

Terwijl Van Overtveldt 2018 als timing voor de hervorming van de vennootschapsbelasting opgeeft, blijft premier Michel in een interview met zusterkrant L'Echo veel voorzichtiger. "Het is niet iets dat je in een vingerknip realiseert en het is belangrijk dat we de gevolgen van de maatregelen die we gaan nemen eerst goed inschatten", luidt het.

"De verlaging van de vennootschapsbelasting is een belangrijke hervorming en er is geen sprake van dat we onze goede economische resultaten te grabbel zullen gooien door leerling-tovenaar te spelen", zegt Michel. "Er is nood aan duidelijkheid en stabiliteit voor onze ondernemingen. Ik ga niet met vuur spelen in dit dossier."

Michel stelt in het interview ook dat het begrotingstekort volgens hem kan worden weggewerkt tegen het einde van de legislatuur.