Wordt kraken weldra volledig strafbaar? 5 vragen

Met het verhaal over het Roma-gezin dat in Gent een woonhuis heeft gekraakt, laait de discussie over kraken weer helemaal op. Kraken is niet strafbaar, maar dat zal straks wellicht veranderen, want er ligt een wetsvoorstel klaar. We stelden 5 vragen aan Kamerlid Egbert Lachaert (Open VLD), een van de auteurs.

1. Wordt kraken nu strafbaar?

Ja, kraken wordt strafbaar. Dat staat in ons wetsvoorstel en daarover is binnen de federale meerderheid een consensus. De krakers zullen 48 uur de tijd krijgen om hun acties te verantwoorden, daarna zou er binnen de 10 dagen een uitspraak moeten zijn van het parket. Nu kunnen mensen naar de vrederechter stappen, maar die procedure kan weken aanslepen en ondertussen kan de schade oplopen. Die procedure willen we dus aanzienlijk verkorten.

2. Gaat het gerecht zo snel kunnen werken?

Er is aan de parketten een advies gevraagd over dit voorstel en dat advies was negatief. Volgens hen zou de werklast te hoog zijn, maar ik begrijp niet waarom dat niet zou lukken. Ik ben het eerlijk gezegd nu echt moe, we moeten hiermee door. Het is een kerntaak van de overheid om eigendommen te beschermen, als we daar al geen tijd voor kunnen maken, hebben we bij justitie echt een probleem.

3. Maakt het uit om welk pand het gaat en hoe lang het leegstaat?

Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt. Kraken zal, ongeacht het type pand of de duur van leegstand, verboden en strafbaar zijn. Het kan wel zijn dat het gerecht prioriteiten zal stellen en voorrang zal geven aan gekraakte woonhuizen. Industriële panden die al lang leegstaan, zullen dan wellicht een lagere prioriteit krijgen.

4. Worden eigenaars van leegstaande panden dan wel voldoende gesensibiliseerd?

Dat is niet de rol van deze wetgeving. Het probleem van leegstand moet door een stad of een gemeente aangepakt worden, door leegstandheffingen of andere belastingen.

5. Wanneer komt de wet er?

Ik vind dat we ongeacht het negatieve advies van de parketten toch moeten doorgaan. De teksten zijn klaar, maar ze moeten nog afgestemd worden met de commissie justitie. Dat zal binnen enkele weken gebeuren. Het moet dan mogelijk zijn om de wet nog in het voorjaar goed te keuren in de Kamer.