Jambon volgt Turkse zaak op de voet en roept op geen paniek te zaaien

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) volgt de zaak van de Turkse meeting van zeer nabij op en roept op geen paniek te zaaien. Een instructie naar de burgemeesters sturen, zoals SP.A-voorzitter John Crombez voorstelt, is de minister niet van plan. "Maar wij staan paraat om hen in woord en daad bij te staan, indien dat nodig zou zijn", luidt het.

Tijdens het vragenuurtje in de Kamer stelde minister Jambon donderdag nog dat de wet duidelijk is. Burgemeesters staan in voor de openbare orde op hun grondgebied. Indien de minister van Binnenlandse Zaken over andere informatie zou beschikken, bijvoorbeeld via het OCAD, dan kan hij ingrijpen. Hij wil ook geval per geval beoordelen.

Intussen vonden de gebeurtenissen in Nederland plaats, waar een Turkse minister het land werd uitgezet en het tot rellen kwam in Rotterdam. Naar aanleiding daarvan riepen de Gentse burgemeester Daniël Termont en zijn partijgenoot John Crombez de minister op een "instructie" naar de burgemeesters te sturen, zodat ze duidelijkheid hebben over hoe ze moeten optreden wanneer ze met meetings te maken zouden krijgen.

"Niemand in dit land wil de Turkse politiek importeren, en al wie gezag draagt in dit land wordt geacht binnen de krijtlijnen van de rechtsstaat alles te doen om de verstoring van de openbare orde en veiligheid tegen te gaan", reageert het kabinet-Jambon. "We rekenen op de burgemeesters om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar willen ze ook niet betuttelen. Wij staan paraat om hen in woord en daad bij te staan, indien dat nodig zou zijn."

"Het federale niveau staat paraat"

Jambons woordvoerder benadrukt ook dat er in de voorbije dagen intense contacten zijn geweest tussen het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken en verschillende lokale overheden.

"We hebben intense communicatiekanalen tussen het lokale en federale niveau en die worden ook gebruikt. Laten we zo goed mogelijk informatie uitwisselen. Het federale niveau staat paraat. We zullen ingrijpen als dat nuttig, nodig en wenselijk is, niet meer en niet minder, en steeds geval per geval." Hij benadrukt dat de situatie op de voet wordt gevolgd, maar dat het de veiligheid allerminst ten goede komt om "onnodig paniek te zaaien".