Termont: "Voel me compleet in de steek gelaten door de regering"

De Gentse burgemeester Daniël Termont voelt zich "compleet in de steek gelaten" door de regering, omdat die geen standpunt inneemt over hoe er moet worden omgegaan met Turkse politici die in ons land campagne willen voeren over het nakende referendum in Turkije.

"Ik ben op dit moment niet geconfronteerd met een concrete aanvraag", zegt Daniël Termont. "Wel heb ik bij Binnenlandse Zaken gevraagd naar onderrichtingen, want dit is een zaak van internationale politiek geworden waar burgemeesters nu over moeten beslissen. Binnenlandse Zaken geeft ons geen onderrichtingen, dus ga ik mij gedragen zoals ik mij altijd als democratisch burgemeester gedragen heb. Ik zal een bijeenkomst alleen verbieden als ik vrees dat de veiligheid in het gedrang wordt gebracht."

Net omdat de kwestie een zaak van internationale politieke verhoudingen wordt, moet de regering zich uitspreken en onderrichtingen geven aan burgemeesters. "Ik voel me compleet in de steek gelaten door de regering die terzake geen standpunt inneemt. In Nederland doet men dat wel. Mijn collega Ahmed Aboutaleb (burgemeester van Rotterdam) kreeg onderrichtingen van de regering, het was wel een standpunt waar ik het niet eens mee ben, maar hij kreeg tenminste duidelijkheid."

"Hier laat men de burgemeesters doen, om dan achteraf te kunnen zeggen dat er fouten gemaakt zijn. Nogmaals, dit heeft absoluut niets meer te maken met lokale gebeurtenissen, dit overschrijdt niet alleen de grenzen van de stad, maar ook die van ons land."

Inhoudelijk wijst Termont er als burgemeester en democraat op dat hij na een veiligheidsanalyse in het verleden altijd evenementen toestond, zowel van uiterst rechts als uiterst links, zelfs al deelde hij de meningen niet. "Ik vind dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op samenkomst zeer belangrijk zijn. We brengen onze democratie zelf in gevaar als we dat recht niet toekennen aan mensen die we zelf als niet-democraten beschouwen."

UETD zal geen meeting organiseren in Flanders Expo

De Unie van Europese Turken en Democraten (UETD) zal geen grootschalig evenement in het kader van het Turkse referendum organiseren in de Gentse hal Flanders Expo. Dat zegt voorzitter Basir Hamarat (UETP). De unie bekijkt andere mogelijkheden.

"Flanders Expo is te klein, we willen plaats voor 30.000 tot 40.000 mensen", zegt Hamarat. "Het Sportpaleis was goed, daar konden 33.000 mensen binnen, maar ze hebben geweigerd." Hamarat zegt dat UETD voorlopig niet met andere zalen onderhandelt voor een dergelijk grootschalig evenement, maar dat de organisatie wel verder rondkijkt.

UETD zal, net als vorige week in Brussel, de komende weken verschillende meer kleinschalige evenementen in België organiseren. "Volksvertegenwoordigers zullen tot 7 april in België toespraken doen, zoals vorige week", zegt Hamarat. Voorlopig is de komst van Turkse ministers of president Erdogan niet gepland, maar Hamarat sluit niet uit dat dat wel zou kunnen gebeuren.

"Wij vormen een brug van België naar Turkije"

De voorzitter van UETD was afgelopen nacht in Rotterdam. "De Turkse minister kon het consulaat, en dat is Turks grondgebied, niet betreden. Ze hebben haar dertig meter daarvoor laten stoppen, daarom vonden de Turken dat niet juist."

Hij zegt dat de houding van de Nederlandse regering tegen het licht van de verkiezingen over enkele dagen gezien moet worden. "Dit is een spel dat gespeeld wordt voor de verkiezingen. Net als Wilders zeggen ze ook tegen te zijn, maar eigenlijk willen ze zichzelf laten zien."

UETD-voorzitter Hamarat verwacht de komende weken geen problemen in ons land. "We hebben al honderd activiteiten uitgevoerd en nog nooit een klein probleem gehad. We werken ook heel goed samen met de overheid. Wij vormen een brug van België naar Turkije", zegt hij.