Wie van deze heren is na 15 maart aan zet in Nederland?

Maar liefst 27 partijen nemen op 15 maart deel aan de Nederlandse parlementsverkiezingen. Echte reuzen zijn daar niet meer bij. Volgens de peilingen halen acht verschillende partijen elk meer dan 10 van de 150 zetels van de Tweede Kamer binnen, wat de vorming van een coalitie niet eenvoudig maakt.

VVD

Lijsttrekker: Mark Rutte

De huidige premier Mark Rutte zou er graag een derde termijn als premier bij doen, maar dat wordt volgens de peilingen geen eenvoudige opgave.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie gaat de verkiezingen in met een programma dat vooral gericht is op immigratie en integratie, minder regels voor de arbeidsmarkt en de zorg, en investeren in veiligheid, justitie en defensie.

Zo wil de partij voor 10 miljard euro aan lastenverlagingen doorvoeren, zowel voor bedrijven als voor burgers. De partij wil alleen nog in het kader van hervestigingprogramma's migranten opnemen. Er moeten ook consequenties worden verbonden aan het niet voldoen aan de inburgeringsplicht. De VVD wil de uitgaven voor defensie optrekken tot het Europese NAVO-gemiddelde.

PVV

Lijsttrekker: Geert Wilders

De Partij voor de Vrijheid wordt volgens de peilingen de grootste partij in de Tweede Kamer. Het programma is vooral gericht op het de-islamiseren van Nederland en extra geld voor de zorg, defensie en politie. Voorts moet Nederland uit de Europese Unie stappen en een bindend referendum invoeren.

Concreet komt dat neer op het weigeren van asielzoekers en het stoppen van de immigratie uit islamitische landen. Radicale moslims kunnen preventief opgesloten worden en alle moskeeën en islamitische scholen moeten dicht. Voorts pleit de partij voor lagere huren, een pensioenleeftijd op 65 en lagere belastingen. De bezuinigingen in de zorg moeten worden teruggedraaid.

PvdA

Lijsttrekker: Lodewijk Asscher

De Partij van de Arbeid dreigt een zware tol te betalen voor de regeringsdeelname van de afgelopen jaren en de bezuinigingen die werden doorgevoerd. Het programma voor de verkiezingen is door de nieuwe partijleider Lodwijk Asscher naar links bijgesteld en focust vooral op eerlijk delen, vast werk, goed wonen, scholing en emancipatie.

Zo wil de partij miljarden extra investeren in een duurzame economie, gaan de belastingen voor de lage- en middeninkomens naar omlaag en die van de veelverdieners omhoog. Mannen en vrouwen moeten een gelijk loon voor gelijk werk krijgen en het ouderschapsverlof voor vaders gaat van 1 week naar drie maanden. Er komen extra investeringen in het onderwijs en de lestaak van leraren gaat terug naar 20 uur per week.

SP

Lijsttrekker Emile Roemer

De Socialistische Partij gaat de verkiezingen in met een programma dat vooral gericht is op de zorg, armoedebestrijding, verhoging van het minimumloon, huurverlagingen en het aanpakken van mulitnationals.

Concreet wil de partij een nationaal zorgfonds oprichten dat de taken van de zorgverzekeraars moet overnemen. De ziektekostpremie wordt daarbij afhankelijk van het inkomen. Het minimumloon en de uitkeringen gaan met 10 procent omhoog. Multinationals moeten belastingen betalen, miljonairs krijgen een extra belasting. De partij wil de Europese Commissie afschaffen, een referendum over een afgeslankte EU en toekomstige uitbreidingen van de Unie kunnen alleen via een referendum.

CDA

Lijsttrekker: Sybrand van Haersma Buma

In 2010 was het Christen-Democratisch Appèl  nog de grootste partij van Nederland, maar sindsdien ging het met de partij bergaf. De christendemocraten trekken naar de verkiezingen met een programma dat de nadruk legt op waarden en tradities, een sterke samenleving, familie en gezin, zorg voor elkaar en een eerlijke economie.

Zo moet er een  fiscale ondersteuning komen van familieleden die aan mantelzorg doen. Beide ouders hebben recht op drie maanden ouderschapsverlof. Het flexibiliseren van de arbeidsmarkt moet stoppen en de partij pleit voor het invoeren van een sociale vlaktaks: één tarief voor hoge inkomens en één voor lage inkomens. De Europese Unie moet terug naar de kerntaken en ze moet "vaker dan nu samenwerken in kleinere kopgroepen". De CDA pleit ook voor de invoering van een nieuwe maatschappelijke dienstplicht.

D66

Lijsttrekker: Alexander Pechtold

Democraten 66 richt in zijn programma voor de verkiezingen de pijlen vooral op onderwijs, schone groei, jobs en een pro-Europa leiderschap.

Zo wil de partij investeren in leerkrachten, brede buurtscholen en beter beroepsonderwijs. Alle steenkoolcentrales moeten dicht en de partij wil investeren in innovatieve en groene ondernemers. Er moeten belastingvoordelen komen voor burgers die energiezuinig leven. De lasten op arbeid moeten verlagen en de zorgkosten moeten in de hand gehouden worden. Softdrugs moeten veilig en gereguleerd aangeboden worden door de overheid. D66 pleit voor een democratischer en slagvaardiger Europa. Vluchtelingen moeten via veilige en legale routes naar Nederland kunnen komen. Tegelijk moet de Europese buitengrens goed bewaakt worden.

GroenLinks

Lijsttrekker: Jesse Klaver

GroenLinks gaat de verkiezingen in met een programma dat gericht is op duurzaamheid, moderne solidariteit, meer zeggenschap voor de burgers, onderwijs en het bestrijden van de inkomensongelijkheid.

Zo wil de partij investeringsplannen voor openbaar vervoer, schone energie en energiezuinige woningen. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet worden verminderd door de invoering van een CO2-taks en een kilometerheffing voor auto's. Burgers krijgen het recht om op lokaal niveau bepaalde taken in de wijk zelf uit te voeren tegen gelijke of lagere kosten. GroenLinks wil investeren in meer leraren en kleinere klassen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Ze is voor de invoering van gratis kinderopvang. Voorts is ze voor een belastingverlaging voor lage inkomens en een verhoging voor veelverdieners en het aanpakken van belastingontwijking van multinationals.

50PLUS

Lijsttrekker: Henk Krol

Zoals de naam het zegt gaat 50PLUS de verkiezingen in met een programma dat vooral gericht is op de belangen van ouderen, pensioenen en de jobkansen van 50plussers.

De partij pleit voor het terugbrengen van de pensioenleeftijd naar 65 jaar. Geen bezuinigingen op de pensioenen, maar indexering van de bedragen. Bedrijven die 45plussers in dienst nemen fiscaal belonen en het afschaffen van extra vakantiedagen voor senioren waardoor ze niet extra duur zijn. Er mag niet meer bezuinigd worden op de zorg en er moet meer erkenning en geld komen voor de thuiszorg. De partij is voor een streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Economisch vluchtelingen worden teruggestuurd.

Meest gelezen