12.000 hectare kwetsbaar bos blijft wachten op bescherming

De beloofde bescherming van zo'n 12.000 hectare kwetsbaar Vlaams bosgebied blijft op zich wachten. Dat klaagt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman aan in "De ochtend". Een oplossing lijkt ook nog niet voor meteen, want meerderheidspartijen CD&V en Open VLD lijken niet langer enthousiast. N-VA wijst hen met de vinger.

Zowat het hele Vlaamse Parlement schaarde zich eind 2015 achter een nieuwe versie van het bosdecreet. Toen al werd er beslist om kwetsbare bossen die in zonevreemd gebied liggen - en dus in de ruimtelijke plannen ingekleurd zijn als industrie- of woonzone - te beschermen. Broodnodig, werd toen gezegd, want Vlaanderen is een van de minst beboste regio's van Europa.

In de zomer van vorig jaar kwam er een eerste versie van een kaart waarop 12.000 hectare kwetsbaar bos werd aangeduid. Eens die zou worden goedgekeurd door de Vlaamse regering zou de ontbossing van die stukken behoorlijk moeilijker worden. Enkel bij een "ontheffing" van de Vlaamse regering zou het nog kunnen. 

Opmerkingen

Ondertussen lijkt het dossier op de lange baan geschoven, klaagt oppositiepartij Groen aan. "Na de eerste versie van de kaart hadden de administraties heel wat opmerkingen", zegt Meuleman in "De ochtend" op Radio 1. "Het Agentschap Natuur en Bos heeft die allemaal verwerkt en kwam tot een nieuwe kaart. Nu zou er een openbaar onderzoek moeten komen, waardoor burgers en gemeentebesturen nog hun opmerkingen kunnen doorgeven. Maar dat doet de Vlaamse regering niet."

Vooral CD&V en Open VLD lijken niet bepaald enthousiast over de kaart. "Dit is kladwerk", zeggen ze in De Morgen. "Er zitten te veel fouten in. Bomenrijen van een dreef of braakliggend terrein met wat opschietende struiken blijken plots bos", zegt CD&V-parlementslid Lode Ceyssens. "In Dilsen-Stokken, waar ik burgemeester ben, hebben we sinds 2011 een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een industrieterrein. De bomen daar werden gekapt en toch geeft de kaart het terrein nog als beschermd bos aan", vult Open VLD-collega Lydia Peeters aan.

Mooie woorden

"Er zullen inderdaad wel nog wat fouten inzitten, maar daarvoor is net dat openbaar onderzoek nodig", antwoordt Meuleman daarop. "Sinds de goedkeuring van het nieuwe bosdecreet zijn er al 91 ontbossingsdossiers goedgekeurd. Dat geeft aan dat het heel dringend wordt. De Vlaamse regering komt steeds met mooie woorden, maar eens het erop aankomt, krijgen economische motieven toch weer de bovenhand. Er zullen altijd bedrijven zijn die nog een stukje willen uitbreiden, maar op die manier zal Vlaanderen in een recordtempo ontbossen."

Belangrijk punt

Coalitiepartner N-VA sluit zich aan bij Groen en vindt het tijd dat de bescherming ingaat. "Dit is een heel belangrijk punt voor ons, we hebben hier hard aan getrokken", reageert Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele in "De ochtend". "En voor wat hoort wat. We hebben hier politiek voor betaald om dit in het regeerakkoord en gestemd te krijgen, dus we hebben geen zin om daar nog op terug te komen."

Vandaele wijst "sommige collega's van Open VLD en CD&V" met de vinger. Hij doelt dan op parlementsleden met ook een lokaal mandaat, die concrete dossiers in hun achtertuin doorkruist zien. De N-VA'er heeft daar begrip voor, maar hoopt niettemin dat minister Schauvliege "daar abstractie van maakt". "De kaart is klaar en kan in openbaar onderzoek gaan."

Minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) is niet bepaald gelukkig met de discussie binnen de meerderheid. "Wat mij betreft leg ik de kaart zoals ze nu is voor aan de Vlaamse regering", zegt ze in De Morgen.

Meest gelezen