"Pinger" moet kritieke plekken voor Brusselse fietsers oplijsten

De Brusselse staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) wil het fietsen in de hoofdstad veiliger maken. Ze is op zoek naar 1.000 fietsers die gedurende een bepaalde tijd via een pinger, een speciale knop op hun fiets, problemen willen signaleren. De bedoeling van "Ping if you care", is een gedetailleerde fietskaart op te stellen om het fietsbeleid in Brussel te verbeteren.

De speciale knop op het stuur zal in verbinding staan met de smartphone van de fietser. Wanneer die zich onveilig voelt of een incident meemaakt, drukt hij op het knopje. De locatie wordt dan opgeslagen en doorgestuurd. Na afloop van het traject kan de fietser de meldingen ook van een korte commentaar voorzien.

"Die onveiligheid kan te maken hebben met infrastructuur, bijvoorbeeld problemen aan het wegdek, verkeerd aangelegde rotondes of een fietspad dat onderbroken wordt, maar het kan evengoed gaan over agressie in het verkeer, bijvoorbeeld wanneer bestuurders fietsers geen voorrang verlenen", zegt Debaets.

De bedoeling is om de kritieke punten in kaart te brengen, op te lossen en ook het beleid aan te passen. Om het project tot een goed einde te brengen zijn 1.000 fietsers nodig. In een eerste fase, van mei tot juli dit jaar, zal het om 500 fietsers gaan. Zij zullen geselecteerd worden na een oproep via de fietsverenigingen. Daarna wordt het project uitgebreid met een tweede groep van 500 fietsers.

Uit tellingen van het Brussels fietsobservatorium blijkt dat het aantal fietsers in de hoofdstad vorig jaar met de helft is toegenomen. Anderzijds geven volgens een studie van Pro Velo 76 procent van de ondervraagde vrouwelijke Brusselaars en 69 procent van de mannen aan dat ze niet durven te fietsen in Brussel.

Meest gelezen