Open VLD en N-VA: "Voorstel Geens volstaat niet, we moeten kraken strafbaar maken"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft tegen Pasen maatregelen die kraken strenger aanpakken. Een burgemeester zou zelf naar een vrederechter kunnen stappen, en er komen ook sancties. Voor Open VLD en N-VA volstaat het voorstel van Geens niet. Zij willen kraken strafbaar maken.

Minister Geens belooft de nieuwe wetgeving naar aanleiding van een kraakincident in Gent. Slovaakse Roma zijn daar in het huis getrokken van een koppel dat zich voor het werk in Vietnam bevond. De Gentse burgemeester Daniël Termont klaagde dat hij onvoldoende wettelijke instrumenten heeft om de krakers aan te pakken.

"We zullen de procedure voor de vrederechter verstrengen, meer tanden geven, door een strafsanctie laten volgen, ook wanneer er niemand meer woont. Ik denk dat we eerst langs de vrederechter zullen gaan met een burgerlijke uitzetting die eventueel ook kan gevorderd worden door de lokale overheid", verduidelijkt Geens. "Laat ons duidelijk zijn: woonstschending vandaag of diefstal met inbraak of valse sleutels, dat zijn allemaal zaken die ten strengste verboden zijn. Ik verwacht dat we nog vóór Pasen met maatregelen zullen komen."

"Inbraak is strafbaar, en kraken zou dat ook moeten zijn"

Voor de liberalen gaat het voorstel van Geens om louter de procedure voor de vrederechter uit te breiden, niet ver genoeg. “Ja, een burgemeester moet kunnen optreden maar hij moet dit kunnen omdat het inbreken en kraken van een huis gewoon een strafbaar feit is, niet via een omweg", benadrukt Open VLD-parlementslid Egbert Lachaert.

"Kraken moet op zich strafbaar zijn, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is." Volgens Open VLD is het de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. “Je huis is je thuis. Het is eigenlijk ongelooflijk dat we dit debat over bescherming van je eigendom zelfs moeten voeren", zegt Lachaert. "Inbraak is strafbaar en kraken zou dat ook moeten zijn. Dit betekent dat je dan als burger of als overheid gewoon een klacht kan indienen op basis van dat feit, en dat de overheid dan in actie schiet om dat verder voor jou uit te werken."

In het voorstel van Open VLD kan de burger naar de vrederechter gaan of kan hij evengoed een klacht indienen bij de politie. "Als de kraker dan niets kan bewijzen, bijvoorbeeld aan de hand van een geldige huurovereenkomst, dan heeft hij een strafbaar feit gepleegd, en kan het parket hem laten uitzetten. Dan zijn de kosten ook voor het gerecht, niet voor de burger. De piste van de klacht bij een vrederechter blijft een optie voor betwistbare gevallen", verklaart Lachaert. In de tekst die Open VLD voorstelt heeft ook de burgemeester de mogelijkheid om een klacht neer te leggen. Zo kan een burgemeester ook optreden tegen eigenaars die krakers toelaten om leegstandsheffingen te ontwijken. 

Ook N-VA-kamerlid Sophie Dewit pleit voor een strengere en meer kordate aanpak. "De eigenaar wil dat er zo snel mogelijk wordt opgetreden, zonder lange, ingewikkelde procedure. Hij moet nog steeds de keuze hebben tussen een burgerlijke procedure voor de vrederechter, of het kraken onmiddellijk strafbaar stellen. Wij willen niet enkel dat het binnengaan van een woning, als die bewoond is, strafbaar wordt, maar dat ook het feit dat je achteraf verblijft in het pand, strafbaar wordt. Dat is vandaag niet het geval", aldus Dewit.

Meest gelezen