Vorig jaar nieuw filerecord op Vlaamse snelwegen

De filezwaarte op de Vlaamse snelwegen heeft vorig jaar een nieuw record gebroken, door een sterke toename van de avondfiles, vooral in de regio Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt op basis van het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum.
BELGA/WAD

Er is wel een belangrijke trendbreuk. Op dagbasis is de filezwaarte in Antwerpen nu groter dan in de regio Brussel. In Brussel blijft de ochtendspits wel beduidend zwaarder dan in Antwerpen.

De ochtendfiles, gemiddeld 145 km, zijn vorig jaar op de Vlaamse snelwegen amper langer geworden, maar de gemiddelde avondfile werd 16 kilometer langer en telt nu 121 kilometer. De ringwegen rond Antwerpen en Brussel blijven de grootste knelpunten. Die laatsten zijn tijdens de avondspits goed voor 52 procent van alle files.

Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is er duidelijk sprake van oververzadiging, die het wegennet extra kwetsbaar maakt. "Zodra er één incident of ongeval gebeurt, loopt het verkeer helemaal vast", klinkt het. De structurele files lossen ook veel minder vlot op. Op tal van plaatsen blijven die een half uur langer staan.

Investeringen

Minister Weyts kondigt alvast ook recordinvesteringen aan. "De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Daarom gaan we recordbedragen investeren in de weg, maar nog meer in de alternatieven voor de auto", zei hij.

Tot het eind van deze regeerperiode wordt 5,8 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit. Het merendeel van die middelen gaat naar de alternatieven voor de auto: de fiets (300 miljoen euro), het openbaar vervoer (816 miljoen euro) en de waterwegen (2,25 miljard euro). "We gaan de alternatieven nog aantrekkelijker maken, zodat mensen meer verleid worden om over te schakelen", aldus Weyts.

In weginfrastructuur pompt de minister 2,7 miljard euro. "Dat is gerekend zonder de grote kosten voor de investeringsprojecten die zich specifiek richten op de grootste probleemgebieden: de Oosterweelverbinding in Antwerpen (3,5 miljard euro) en de herinrichting van de ring rond Brussel (1,5 miljard euro)."

Opvallend is voorts dat het autoverkeer vorig jaar is blijven toenemen, maar dat het vrachtverkeer gestagneerd is. Die stagnatie werd zichtbaar vanaf april, meteen na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens.

Het drukste wegvak van Vlaanderen bevindt zich op de Antwerpse ring tussen Berchem en Antwerpen-Oost, met 137.500 tot 139.500 voertuigen op werkdagen. Met 24.000 tot 26.000 vrachtwagens per dag rijdt er op het zuidelijke deel van de Antwerpse ring dubbel zoveel vrachtverkeer als op de Brusselse ring (tot hooguit 13.000 vrachtwagens).

Meest gelezen